Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Turystyka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7ba2e3e7-0a55-49f3-8c46-3e886123178c.jpg Udostępnienie obszarów leśnych na rzecz Pomorskich Tras Rowerowych

Udostępnienie obszarów leśnych na rzecz Pomorskich Tras Rowerowych

t.legutko

Dzięki porozumieniu w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″ będzie można zwiększyć rolę zrównoważonej turystyki na terenach leśnych poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej związanej z obsługą ruchu rowerowego polegającej na:
1. wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych oraz ewentualnej budowie, rozbudowie i modernizacji szlaków rowerowych,
2. budowie i montażu infrastruktury towarzyszącej m.in. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia obsługi rowerzystów i  bezpiecznego przejazdu po drogach, szlakach rowerowych.

Porozumienie określa także określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”.

Szczegółowe uzgodnienie muszą być określone w osobnych umowach pomiędzy partnerami przedsięwzięcia a poszczególnymi nadleśnictwami.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.