Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f2fef11f-6790-4787-b54f-9617ded7595f.jpg To oni bezinteresownie pomagają starszym ludziom. Znamy laureatów konkursu Pomorskie dla Seniora

To oni bezinteresownie pomagają starszym ludziom. Znamy laureatów konkursu Pomorskie dla Seniora

Dłonie seniorów

Wyróżniono 11 osób w kategorii Zwyczajny –Niezwyczajny Senior, trzech pracodawców w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom. Przyznano również nagrody w kategorii Przyjaciel Seniora, którymi wyróżniono 10 osób i organizacji. Ta ostatnia kategoria to okazja, by uhonorować osoby niosące bezinteresowną pomoc w czasie izolacji społecznej ostatnich miesięcy.

 

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 41 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 3 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz 19 w kategorii Przyjaciel Seniora. Wszystkie zgłoszenia zakwalifikowano do oceny merytorycznej. Kapituła konkursu, którą stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, 25 czerwca 2020 r. zdecydowała o przyznaniu nagród.

 

Kto zgłaszał kandydatów?

Zgłoszenia przyjmowano w trzech kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Pracodawca Przyjazny Seniorom i Przyjaciel Seniora. – Pomorska Rada Polityki Senioralnej wybrała z każdego powiatu w każdej kategorii po jednym laureacie – mówi Barbara Bałka, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej. Każdy z nich otrzymał jeden z tytułów oraz dyplom, upominki rzeczowe oraz grafiki wykonane przez lokalnych artystów. Kandydaci byli zgłaszani przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne z województwa pomorskiego.

Ze względu na epidemię koronawirusa, termin składania propozycji kandydatur został wydłużony. To była okazja, by docenić osoby, które pomagały seniorom w czasie koronawirusa, by znaleźć wokół siebie społeczników pomagających osobom starszym w trudnym dla nich czasie. – To oni wyszukiwali osoby, których nie było w bazach danych ośrodków pomocy, a wsparcia potrzebowali. Docierali do nich wolontariusze, m.in. harcerze, którzy pytali sąsiadów, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, zostawiali im maseczki ochronne, wrzucali je do skrzynek, robili zakupy, wyprowadzali psa czy chociażby służyli duchowym wsparciem i rozmową – dodaje Bałka.

 

Laureaci w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior kapituła oceniła poprawność zgłoszonych kandydatur w każdym z terenów powiatów i miast na prawach powiatu oraz wybrała 11 laureatów. Szczególną uwagę zwracano na działania kandydatów na rzecz społeczności lokalnej i aktywność w ramach wolontariatu.

Zwyczajnymi – Niezwyczajnymi Seniorami zostali:

 • Halina Białek, gmina Koczała, powiat człuchowski
 • Marek Lenartowski, gmina Kolbudy, powiat gdański
 • Jadwiga Michałowska, gmina Gdynia, powiat gdyński
 • Anna Stryjewska, gmina Liniewo, powiat kościerski
 • Kazimiera Pliszke, gmina malborska, powiat malborski
 • Jan Piotrowicz, gmina pucka, powiatpucki
 • Jerzy Zellma, gmina słupska, powiat słupski
 • Jadwiga Chadrysiak, gmina kobylnicka, powiat słupski
 • Aurelia Sitek-Juszczak, gmina sztumska, powiat sztumski
 • Ludwik Kiedrowski, gmina tczewska, powiat tczewski
 • Anna Mostek, gmina Reda, powiat wejherowski

 

Laureaci w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom

W tej kategorii kapituła konkursu, oprócz spełniania wymogów formalnych oraz merytorycznych, zwracała uwagę na działania wskazujące, że pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia oraz promuje współpracę międzypokoleniową/wolontariat.

Kapituła uhonorowała trzech laureatów:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Cech Rzemiosł w Pucku

 

Laureaci w kategorii Przyjaciel Seniora

Kapituła wybrała 10 laureatów, doceniając (oprócz spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych) dokonania potwierdzające, że kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych, promując działania międzypokoleniowe.

Przyjaciółmi Seniorów zostali:

 • Stowarzyszenie Seniorzybytów.pl,  Bytów
 • Maria Majewska, Chojnice
 • Marlena Kułak, Człuchów
 • Polak Marta, Gdańsk
 • Ewa Tatara,  Prabuty
 • Lidia Kusz, Malbork
 • Karol Dettlaff, Kosakowo
 • Zbigniew Sobisz, Słupsk
 • Leszek Kuliński, Kobylnica
 • Zofia Malinowska, Gniew

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.