Pomorskie Centrum Inwestycyjne w Gdańsku z unijną dotacją