Gospodarka
Kolejna firma z grantem Invest in Pomerania. We Wocławach wybuduje bazę przeładunkową

Kolejna firma z grantem Invest in Pomerania. We Wocławach wybuduje bazę przeładunkową

Fot. mat. pras.
07.01.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
07.01.2021

Firma Cargo Lift, która specjalizuje się w nienormatywnych transportach towarowych, wybuduje bazę przeładunkową w Wocławach, w gminie Cedry Wielkie. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 800 tys. zł, przyznanemu w ramach konkursu grantowego Invest in Pomerania.

 

To czwarta firma z województwa, która uzyskała wsparcie w tym konkursie.

 

Baza dla transportu

Całkowita wartość realizowanej w Wocławach inwestycji to 2,3 mln zł, a wsparcie z konkursu grantowego wynosi 800 tys. zł.

– Budowa nowej bazy w Wocławach jest dla nas kluczem do rozwoju firmy w przyszłości. Wsparcie tego projektu, w ramach konkursu grantowego, jest tym bardziej nieocenione – mówi Wiesława Gielecka, właścicielka Cargo Lift.

Co powstanie dzięki grantowi? Przygotowany zostanie teren o powierzchni około hektara, na którym wybudowany będzie plac składowo-magazynowy. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz przyłącza elektryczne.

 

Wsparcie dla małych i średnich firm

Pula środków, którą Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na konkurs grantowy, wynosiła ponad 10,4 mln zł. Środki przeznaczone były na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod działalność logistyczną i produkcyjną.

– Projekt Cargo Lift to kolejny pozytywny sygnał, że pomimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska gospodarka, sektor MŚP dysponuje potencjałem do rozwoju. Doskonale, że nasze regionalne środki wymiernie przyczyniają się do utrzymania wzrostu gospodarczego na Pomorzu i, co ważne, nie tylko w Trójmieście, ale też w mniejszych gminach – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Łącznie pomorskie firmy złożyły już 16 wniosków na łączną kwotę 57 mln zł. Konkurs będzie realizowany do wyczerpania alokacji oraz wyczerpania listy rezerwowej.

 

Invest in Pomerania

Regionalna inicjatywa non profit, jaką jest Invest in Pomerania, zajmuje się między innymi pomocą inwestorom zagranicznym w realizacji projektów na Pomorzu. Jest także „jednym okienkiem”, w którym inwestor może otrzymać wsparcie na każdym etapie inwestycji. Invest in Pomerania uruchomiła również pierwszą w Polsce platformę rekrutacyjną skierowaną do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę w naszym regionie.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.