Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/03/plaszewko-fot-2a.jpg Widok na tereny inwestycyjne Płaszewko II

Który teren jest najlepszy pod inwestycje? Rozpoczęła się IX edycja konkursu „Grunt na medal”

W poprzedniej edycji konkursu, spośród zgłoszeń z województwa pomorskiego, laureatem została gmina Słupsk z terenem inwestycyjnym Płaszewko II. Mat prasowy Urzędu Gminy Słupsk
01.03.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
01.03.2021

Celem ogólnopolski konkursu „Grunt na medal” jest wyróżnienie najlepszych terenów inwestycyjnych w poszczególnych województwach. Jego organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, działająca w tym zakresie we współpracy z marszałkami województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora.

W ramach konkursu promowane są tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne.

Jakie są zasady konkursu?

Uczestnikami mogą być wyłącznie starostowie powiatów, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin w Polsce. Zgłaszane przez nich mogą być jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (tzw. greenfield) o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, przeznaczone zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje przemysłowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca 2021 r., przy czym przed dokonaniem zgłoszenia informacje dotyczące terenu inwestycyjnego muszą zostać wprowadzone do Generatora ofert, znajdującego się na portalu PAIH: https://baza.paih.gov.pl/

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia, natomiast wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w trakcie specjalnie zorganizowanej konferencji. Ze względu ograniczenia wprowadzone w związku ze stanu epidemii na terenie kraju, konferencja może odbyć się w trybie on-line lub hybrydowym

– Laureaci konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy lub powiatu jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym – informuje Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Szczegółowe informacje dostępne są na portalu PAIH: www.paih.gov.pl

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.