15 mln zł pożyczki miejskiej dla Muzeum Gdańska. Celem są prace ratunkowe w Twierdzy Wisłoujście