Gospodarka
Dawny budynek koszar odzyska blask

Historyczny budynek koszar odzyska dawny blask

Obecny stan Koszar Wiebego przy ul. Augustyńskiego 2. Fot. Aleksandra Chalińska
30.07.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
30.07.2020

Remont XIX-wiecznych Koszar Wiebego to kolejny element rewitalizacji placu Wałowego w Gdańsku. W ramach projektu planowane jest odnowienie i zabezpieczenie techniczne zdegradowanej od czasów powojennych elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2. Odtworzone będą także dwie narożne wieżyczki. Budynek zyska iluminację i oświetlenie, a wewnętrzny dziedziniec zostanie na nowo zagospodarowany.

Prace mają zacząć się jesienią tego roku i potrwać ok. 12 miesięcy.

Budynek odzyska dostojny charakter

Obiekt koszarowy z drugiej połowy XIX w., zlokalizowany w kwartale ulic Rzeźnickiej, Żabi Kruk i Augustyńskiego, obejmował m.in. rewitalizowany obecnie budynek. Jego patronem był Adam Wiebe, inżynier z Holandii, twórca XVII-wiecznych umocnień bastionu Przedmiejskiego, znajdującego się w okolicy kościoła Św. Trójcy. Koszary Wiebego stanowiły największy kompleks koszarowy w Gdańsku, który z czasem zmienił się w siedzibę służb miejskich. Kompleks koszarowy w różnym stopniu został zniszczony w trakcie działań wojennych w 1945 r.: częściowo utracono odcinek pierzei wzdłuż ul. Rzeźnickiej i Żabi Kruk. Południowa pierzeja całkowicie utraciła zadaszenie, w tym dwie narożne, charakterystyczne dla całego kompleksu wieże.
Koszary odbudowano po wojnie, lecz bez wieżyczek. – Chcemy, by Stare Przedmieście, na którym znajdował się historyczny kompleks koszarowy, odzyskało dawny blask i stało się kolejną perełką Gdańska – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Przywrócenie narożnych wież podkreśli dostojny, historyczny, militarny oraz masywny charakter budynku. Wyczyszczona, ceglana elewacja będzie pięknie prezentowała się w nowej, wieczornej iluminacji – podkreśla Struk.

Pierwotny wygląd budynku / zdegradowana elewacja / materiały projektowe i wizualizacja iluminacji elewacji. Fot. mat. UWMP.

Rewitalizacja elewacji południowej wraz z odbudową dwóch narożnych wieżyczek przywróci pierwotny, XIX-wieczny wygląd obiektu. Planuje się również jego iluminację. Ponadto inwestycja zakłada zagospodarowanie i przebudowanie infrastruktury dziedzińca budynku przy ul. Augustyńskiego 2.

Plac Wałowy na nowo

Remont Koszar Wiebego wpisuje się w rewitalizację placu Wałowego, które ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 realizuje Biuro Rozwoju Gdańska. W ramach rewitalizacji tego terenu wymieniana jest nawierzchnia jezdni i chodników, montaż ławek, stojaków na rowery oraz nowego oświetlenia. Projekt, wart ponad 23 mln zł, zakłada także odtworzenie fontanny wg pierwowzoru. Na skwerach i rynku ma się pojawić więcej zieleni. Łącznie rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku obejmie teren 87 ha. Ostanie prace planowane są na rok 2023.

Obecny stan budynku przy ul. Augustyńskiego 2. Fot. Aleksandra Chalińska

Budynek przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku należy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Remont zostanie sfinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. Koszt zadania szacowany jest na około 8 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.