Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/6-scaled.jpg Dawny budynek koszar odzyska blask

Historyczny budynek koszar odzyska dawny blask

Obecny stan Koszar Wiebego przy ul. Augustyńskiego 2. Fot. Aleksandra Chalińska

Remont XIX-wiecznych Koszar Wiebego to kolejny element rewitalizacji placu Wałowego w Gdańsku. W ramach projektu planowane jest odnowienie i zabezpieczenie techniczne zdegradowanej od czasów powojennych elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2. Odtworzone będą także dwie narożne wieżyczki. Budynek zyska iluminację i oświetlenie, a wewnętrzny dziedziniec zostanie na nowo zagospodarowany.

Prace mają zacząć się jesienią tego roku i potrwać ok. 12 miesięcy.

Budynek odzyska dostojny charakter

Obiekt koszarowy z drugiej połowy XIX w., zlokalizowany w kwartale ulic Rzeźnickiej, Żabi Kruk i Augustyńskiego, obejmował m.in. rewitalizowany obecnie budynek. Jego patronem był Adam Wiebe, inżynier z Holandii, twórca XVII-wiecznych umocnień bastionu Przedmiejskiego, znajdującego się w okolicy kościoła Św. Trójcy. Koszary Wiebego stanowiły największy kompleks koszarowy w Gdańsku, który z czasem zmienił się w siedzibę służb miejskich. Kompleks koszarowy w różnym stopniu został zniszczony w trakcie działań wojennych w 1945 r.: częściowo utracono odcinek pierzei wzdłuż ul. Rzeźnickiej i Żabi Kruk. Południowa pierzeja całkowicie utraciła zadaszenie, w tym dwie narożne, charakterystyczne dla całego kompleksu wieże.
Koszary odbudowano po wojnie, lecz bez wieżyczek. – Chcemy, by Stare Przedmieście, na którym znajdował się historyczny kompleks koszarowy, odzyskało dawny blask i stało się kolejną perełką Gdańska – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Przywrócenie narożnych wież podkreśli dostojny, historyczny, militarny oraz masywny charakter budynku. Wyczyszczona, ceglana elewacja będzie pięknie prezentowała się w nowej, wieczornej iluminacji – podkreśla Struk.

Pierwotny wygląd budynku / zdegradowana elewacja / materiały projektowe i wizualizacja iluminacji elewacji. Fot. mat. UWMP.

Rewitalizacja elewacji południowej wraz z odbudową dwóch narożnych wieżyczek przywróci pierwotny, XIX-wieczny wygląd obiektu. Planuje się również jego iluminację. Ponadto inwestycja zakłada zagospodarowanie i przebudowanie infrastruktury dziedzińca budynku przy ul. Augustyńskiego 2.

Plac Wałowy na nowo

Remont Koszar Wiebego wpisuje się w rewitalizację placu Wałowego, które ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 realizuje Biuro Rozwoju Gdańska. W ramach rewitalizacji tego terenu wymieniana jest nawierzchnia jezdni i chodników, montaż ławek, stojaków na rowery oraz nowego oświetlenia. Projekt, wart ponad 23 mln zł, zakłada także odtworzenie fontanny wg pierwowzoru. Na skwerach i rynku ma się pojawić więcej zieleni. Łącznie rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku obejmie teren 87 ha. Ostanie prace planowane są na rok 2023.

Obecny stan budynku przy ul. Augustyńskiego 2. Fot. Aleksandra Chalińska

Budynek przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku należy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Remont zostanie sfinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. Koszt zadania szacowany jest na około 8 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.