Gospodarka
Ponad 2,7 mln zł dla Pelplina. Dzięki temu zrealizowane zostaną projekty rewitalizacji miasta

Ponad 2,7 mln zł dla Pelplina. Dzięki temu zrealizowane zostaną projekty rewitalizacji miasta

Fot. Aleksander Olszak
05.11.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
05.11.2021

Dwa projekty, jeden związany z infrastrukturą, a drugi obejmujący działania społeczne zostaną zrealizowane w Pelplinie. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Miasto otrzyma prawie 2,8 mln zł.

Umowy przyznające dofinansowanie projektów podpisał 5 listopada 2021 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Pelplina Mirosław Chyła.

Nowe horyzonty w Pelplinie

Pierwszy projekt, którego wartość to milion zł obejmuje działania społeczne. W jego ramach utworzone zostanie Centrum Wsparcia Rodzin. Tam organizowane będą między innymi warsztaty dla rodziców. Działać będzie poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne. Asystenci rodzin pomogą rozwijać umiejętności rodzicielskie, a także, poprzez różnego typu wydarzenia rekreacyjne i integrujące pomogą zorganizować czas wolny. W projekcie udział weźmie 50 osób.

Rewitalizacja części miasta

Aby móc realizować działania społeczne niezbędna jest infrastruktura. Dlatego drugi pelpliński projekt dotyczy rewitalizacji ulic: Starogardzkiej, Limanowskiego, Szpitalnej i Pólko. Centrum działań społecznych będzie nowo wybudowany budynek przy ulicy Starogardzkiej 4a. Zmienią się również dwa budynki wspólnot mieszkaniowych i jeden komunalny. Dodatkowo wyremontowana i wyposażona w nowy sprzed będzie sala gimnastyczno-rekreacyjna. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Pólko. Te wszystkie działania kosztować będą ponad 4,1 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniesie ok. 2,1 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.