Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
Sprawozdania z realizacji IPEU

Sprawozdania z realizacji IPEU

Fot. ©Depositphotos/ gpointstudio

Sprawozdanie oraz załącznik do sprawozdania należy sporządzić na wskazanych przez Departament Edukacji i Sportu drukach.

Wypełnione i czytelnie podpisane dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego):

  • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub do siedziby Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku,
  • drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem “PROJEKT STYPENDIALNY – sprawozdanie 2017”.

W związku z koniecznością złożenia do dnia 30 czerwca 2017 r. sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017, dla nauczycieli – opiekunów stypendystów w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017″ przygotowana została kolejna oferta szkoleniowa, dotycząca pomocy w opracowaniu sprawozdania z realizacji IPEU (termin szkolenia: 8 czerwca 2017).

UWAGA – można już zgłaszać chęć uczestnictwa, szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
https://oferta.cen.gda.pl/oferta/realizacja-indywidualnej-sciezki-rozwoju-ucznia-zdolnego-2/

Osoba do kontaktu z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail:
urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel.: 58 34 04 107

Seminarium trwać będzie ok. 7 godzin, zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, w Centrum Edukacji Nauczycieli, Al. gen. Józefa Hallera 14. W ramach seminarium odbędą się zajęcia dydaktyczne i warsztatowe, zapewniony zostanie catering, a każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych.

Program szkolenia:
9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników (kawa, herbata, ciastka)
10.00 – 10.15 – powitanie uczestników, przedstawienie celów seminarium
10.15 – 11.45 – wykład „Rozpoznawanie uzdolnień i praca z uczniem zdolnym w świetle neurodydaktyki”
11.45 – 12.45 – wykład „Uczeń zdolny – o czym warto wiedzieć”
12.45 – 13.15 – przerwa obiadowa
13.15 – 14.45 – wykład „Tutoring/coaching/mentoring jako wsparcie ucznia zdolnego”
14.45 – 16.00 – warsztaty „Jak dobrze napisać sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia”

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium organizowanym w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017″, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.