Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/be96bc1a-e8a0-4ee2-bfb7-8e9d8bc94341.jpg Salcia Hałas – Co czwarty z nas

Salcia Hałas – Co czwarty z nas

Fot. Borys Reppel

Pisarka, zajmuje się także street artem. Za debiutancką powieść o życiu mieszkańców gdańskiego falowca „Pieczeń dla Amfy" otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii Proza. Autorka jest pierwszą gdynianką uhonorowaną tą nagrodą.

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Ogrodniczego w Gdańsku. Jest wolontariuszką w świetlicy środowiskowej. W ramach projektu Gdynia ReAktywacja współpracowała z Teatrem Gdynia Główna, czego efektem były trzy jednoaktówki: „Zapomniana dzielnica”, „Dzielnica cudów” i „W dzień końca świata”. Na ich kanwie powstały spektakle, które wystawiane były w przestrzeniach dzielnic.

Najnowsza publikacja autorki „Potop” to poemat prozą opisujący obraz znajdującego się w gdyńskiej dzielnicy Leszczynki – Wzgórza Orlicz-Dreszera, zwanego Pekinem. Osią fabularną jest zaś dramat jego mieszkańców, którzy są jednocześnie naocznymi świadkami i uczestnikami rozpadu swojego świata. „Potop” Salci Hałas znalazł się wśród 20 książek nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2020.

Projekt „Co czwarty z nas” polegał na wysłuchaniu, spisaniu i przedstawieniu w formie scenariusza opowieści około 20 pacjentów szpitala psychiatrycznego. Podczas cyklu zajęć scenariuszowych powstawał scenariusz, w którego performatywnym odczytaniu, w charakterze publiczności, wzięli udział pacjenci i kadra szpitala. Projekt miał na celu przełamanie tabu związanego z publicznym mówieniem o chorobie psychicznej, przypomnienie, że co czwarty z nas miał, ma lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Osobiste historie pacjentów dotyczyły głównie presji, jaką wywiera na człowieka współczesny świat i szybkość zmian w nim zachodzących. Pacjenci opowiadali o swojej społecznej stygmatyzacji i silnej potrzebie wsparcia.

W ramach projektu zostały zrealizowane także warsztaty florystyczne i rzeźbiarskie oraz zajęcia z dramy. W czytaniu performatywnym oprócz Salci Hałas (Portier, Pacjentka Ewa i Pacjent Adam) wzięli udział zaangażowani teatralnie uczniowie klasy maturalnej Liceum Plastycznego w Orłowie: Borys Reppel (Dziennikarz) oraz Wiktoria Wróżek (Dziwnoptak).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.