Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Raporty z konsultacji projektów zmiany 5 RPS

Raporty z konsultacji projektów zmiany 5 RPS

RAPORTY Z KONSULTACJI PROJEKTÓW ZMIANY REGIONALNYCH PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH

Z pełną treścią Raportu z konsultacji  projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne1 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji  projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne2 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne3  na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji  projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan)można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne4 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Z pełną treścią Raportu z konsultacji projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze) można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2020.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne6 na której zamieszczono dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.