Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/12/IMG_5496-e1608563430529.jpg Prawie 17 mln zł dla szpitali na walkę z COVID-19. Dodatkowe środki dostaną Słupsk, Kościerzyna i Sopot

Prawie 17 mln zł dla szpitali na walkę z COVID-19. Dodatkowe środki dostaną Słupsk, Kościerzyna i Sopot

Na zdjęciu od lewej: wiceprezes szpitala w Kościerzynie Adam Główczewski, marszałek Mieczysław Struk, prezes szpitala w Kościerzynie Marzena Mrozek, członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Fot. Aleksander Olszak
18.12.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
18.12.2020

Środki pochodzą z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego m.in.: aparatów USG, EKG, respiratorów, kardiomonitorów i defibrylatorów. Szpitale wyposażą też laboratoria oraz przeprowadzą niezbędne prace remontowe.

W podpisaniu aneksów zwiększających wysokość dofinansowania unijnego na walkę z COVID-19 oraz wręczeniu symbolicznych czeków szpitalom uczestniczyli marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski 18 grudnia 2020 r. W wydarzeniu wzięła też udział członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Na co będą wydane pieniądze?

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka otrzyma prawie 7 mln zł, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie prawie 6 mln zł, Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie ponad 2,6 mln zł, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – 1,3 mln zł, a Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – 40 tys. zł.

– Po raz kolejny wspieramy tzw. marszałkowskie podmioty lecznicze. To wyraz naszej solidarności w obliczu ogólnoświatowej pandemii. Szpitale i pogotowie kupią m.in. niezbędny sprzęt medyczny, łóżka, a także doposażą laboratoria diagnostyczne. Jestem przekonany, że za sprawą naszej pomocy skróci się czas diagnostyki pacjentów i poprawi się komfort ich leczenia – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Środki na sprzęt medyczny i remonty w Kościerzynie

Czek w imieniu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz trzech podmiotów medycznych ze Słupska odebrali Marzena Mrozek oraz Adam Główczewski. Szpital w Kościerzynie otrzyma 5,8 mln zł na walkę z COVID-19.  Z tych środków ma być kupiony nowy sprzęt, m.in.: 2 aparaty RTG, aparat EKG i USG, 5 defibrylatorów, kolumna endoskopowa – tor wizyjny, 125 pulsoksymetrów oraz łóżka szpitalne. Ponadto, zostaną przeprowadzone roboty budowlane, w ramach których zostanie wykonanych 17 komór izolacyjnych oraz konsole pielęgniarskie. Natomiast do laboratorium zostaną zakupione m.in.: 2 mikroskopy, termocykler oraz zamrażarka do przechowywania szczepionek.

– Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie jest wielospecjalistyczną placówką udzielającą pomocy osobom zakażonym wirusem SARS CoV-2, które mają też inne dolegliwości np. zawały, udary czy złamania kończyn. Pomagamy też przyjść na świat dzieciom, których mamy są zakażone koronawirusem – mówiła prezes kościerskiego szpitala Marzena Mrozek. – Prawie 6 mln zł, które otrzymujemy w tym roku, są dodatkową pomocą, dzięki której chorzy będą mieli lepsze warunki leczenia i opieki. W imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa Pomorskiego za taką hojną pomoc – dodała Marzena Mrozek.

A co kupią podmioty ze Słupska?

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku w ramach otrzymanej kwoty planuje kupić: 2 aparaty RTG, 4 aparaty USG, 12 kardiomonitorów, 4 respiratory, 3 defibrylatory, 21 aparatów do hemodializy oraz 5 do znieczulenia. Ponadto, 2 kolumny endoskopowe oraz 4 komory laminarne na potrzeby laboratorium (2 refundowane ze środków UE). Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku wsparcie przeznaczy na zakup sprzętu, m.in.: 3 defibrylatorów, 2 respiratorów, 11 wideolaryngoskopów, 4 wózków do transportu pacjentów. Z kolei Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku środki przeznaczy na zakup m.in.: defibrylatora, aparatu EKG i 5 pulsoksymetrów.

Wsparcie otrzymał też Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologiczne, dzięki otrzymanym funduszom, kupi sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi, aparaturę medyczną, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej. Wśród planowanego wyposażenia warto wymienić m.in.: respirator stacjonarny z funkcją transportową, defibrylator, ogrzewacze pacjenta oraz 3 monitory pacjenta z modułem transportowym. Będą też kupione np.: centrale do monitorów i analizator gazometrii pełnej z analizatorem parametrów krytycznych, aparat USG, 3 łóżka elektryczne dla OIOM, 8 pomp infuzyjnych i 3 laryngoskopy. Dodatkowe środki pozwolą również na zakup 5 kompletów odzieży ochronnej na odcinek wysoce zakaźny, kolumny endoskopowej, dozownika tlenu, 24 pomp infuzyjnych, aparatu do znieczulania wysokiej klasy z możliwością znieczulania dzieci, 6 kardiomonitorów, 14 lamp bakteriobójczych, respiratora, 13 zestawów łóżek wraz z materacami i zestawu – kardiomonitor z kapnografem, kardiomonitora oraz centrali do kardiomonitorów do sali obserwacyjnej.

Na zdjęciu od lewej: marszałek Mieczysław Struk, prezes PCR Barbara Gierak-Pilarczyk, członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Fot. Aleksander Olszak

Prawie 110 mln zł na walkę z pandemią

Przypomnijmy, że Szpital w Kościerzynie, podmioty medyczne ze Słupska i Sopotu już kolejny raz, w tym roku, otrzymały środki z UE na walkę z COVID-19. W trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, w maju 2020 r., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzymał prawie 5,8 mln zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku – 1,4 mln zł, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – 225 tys. zł, a Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – 44 tys. zł. Natomiast Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie dostało 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.
Do końca 2020 r., ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (m.in.: sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) przeznaczonych zostanie łącznie prawie 110 mln zł. Natomiast całkowita kwota na walkę z COVID-19 to prawie 221,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.