Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/OSP-Skarszewy.jpg Ponad pół miliona zł na sprzęt ratowniczy. Wsparcie dla strażaków z pomorskich OSP

Ponad pół miliona zł na sprzęt ratowniczy. Wsparcie dla strażaków z pomorskich OSP

Fot. ze zbiorów OSP w Skarszewach
18.07.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
18.07.2022

Dzięki dotacji z budżetu województwa strażacy ochotnicy będą mogli kupić sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i gaśniczych. Na spotkaniu zorganizowanym 18 lipca 2022 r. w Skarszewach marszałek Mieczysław Struk wręczył samorządowcom symboliczne czeki z informacją o przyznanym dofinansowaniu. W nadchodzących dniach wsparcie otrzymają kolejne jednostki OSP.

Decyzja o przekazaniu środków na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych została podjęta 27 czerwca 2022 r. podczas XLIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

– Wsparcie, jakie z budżetu województwa otrzymują strażacy ochotnicy, to już pomorska tradycja – zaznacza marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Każdego roku samorząd województwa pomorskiego wspiera służby ratunkowo-gaśnicze. Warto pamiętać, że strażacy ochotnicy są bardzo sprawni i dyspozycyjni. Bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia i podejmują działania ratownicze.

Wsparcie dla 214 jednostek OSP

Spotkanie zorganizowane 18 lipca w siedzibie OSP w Skarszewach było pierwszym w tym tygodniu. Czeki otrzymali przedstawiciele lokalnych samorządów z terenu powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, starogardzkiego, tczewskiego i sztumskiego, w ramach których działa 90 jednostek OSP.

Z kolei 19 lipca w siedzibie OSP w Szymbarku wicemarszałek Józef Sarnowski wręczy czeki o dofinansowaniu dla 69 jednostek OSP, które działają w powiatach: kartuskim, kościerskim, gdańskim, nowodworskim i kwidzyńskim. Dzień później w siedzibie OSP w Kielnie wicemarszałek Sarnowski przekaże czeki 55 jednostkom OSP działającym powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim i słupskim.

Łącznie wsparcie w wysokości 506 tys. zł trafi do 214 jednostek OSP z 77 gmin naszego województwa. Dzięki przekazanym środkom zakupiony zostanie niezbędny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, m.in. motopompy pływające, specjalistyczne aparaty oddechowe, kamery termowizyjne czy piły ratownicze. Strażacy ochotnicy wyposażeni zostaną także w zestawy specjalnych mundurów przeznaczonych do akcji gaśniczych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.