Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/07/01.jpg Marszałek Mieczysław Struk wręcza symboliczny czek z informacją o dofinansowaniu projektu unijnego prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz

Ponad 5 mln zł unijnej dotacji dla Gdańska. Wsparcie aktywnej integracji mieszkańców

Marszałek Mieczysław Struk wręcza symboliczny czek z informacją o dofinansowaniu projektu prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz. Fot. Marcin Szumny
07.07.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
07.07.2021

Dzięki środkom z Unii Europejskiej na terenie Gdańska będzie realizowany kolejny projekt z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Pomocą objętych zostanie ponad 400 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin. Przede wszystkim będą to mieszkańcy obszarów, na których prowadzona jest rewitalizacja.

Projektu pod nazwą „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – komponent aktywnej integracji II” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie 7 lipca 2021 r. podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

– Od dłuższego czasu realizujemy wspólnie z miastem Gdańsk projekty rewitalizacyjne, które nie polegają tylko na wymianie lub odnowieniu infrastruktury w mieście, ale także na pracy bezpośrednio z ludźmi. Ludźmi, którzy czują się zapomniani, w których rodzinach pojawia się sporo problemów: bezrobocie, alkoholizm czy przestępczość. Chcemy tym zjawiskom zdecydowanie przeciwdziałać – mówi marszałek Struk.

Wsparcie ukierunkowane na rozwój

Wartość projektu to ponad 6 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 5,18 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie zwiększenie szans na zatrudnienie osób i rodzin dotkniętych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie uzyska 408 mieszkańcy wybranych dzielnic Gdańska. Głównie będą to dzielnice, na których prowadzona jest rewitalizacja, takie jak np. Orunia, Nowy Port, Letnica, Brzeźno, Stogi, Przeróbka, Dolne Miasto, Biskupia Górka, Stary Chełm czy Wyspa Sobieszewska.

Na tych obszarach wdrażane będą instrumenty aktywnej integracji, w tym wsparcie psychologiczne, jak również wsparcie ukierunkowane na rozwój umiejętności cyfrowych, szkolenia, staże czy doradztwo zawodowe. Dodatkowo, uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli otrzymać wsparcie w formie np. bonu zdrowotnego i mieszkaniowego oraz dofinansowania do opieki nad dzieckiem do 7 lat lub nad osobą zależną.

– Głęboko wierzę, że pomoc w odnalezieniu się w społeczeństwie i na rynku pracy będzie początkiem zmiany życia konkretnych mieszkańców. Bardzo bym chciała, żeby te osoby zdobyły takie umiejętności, które pozwolą im wziąć odpowiedzialność za swoje życie – zaznacza prezydent Dulkiewicz.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. przez miasto Gdańsk w partnerstwie z sześcioma organizacjami pozarządowymi: Gdańską Fundacja Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

Zdjęcie uczestników projektu na Biskupiej Górce

Marszałek Mieczysław Struk i prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z którymi realizowany będzie projekt. Fot. Marcin Szumny

Jak dotąd łączna kwota dofinansowania projektów unijnych realizowanych przez miasto Gdańsk, które ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyniosła ponad 82,7 mln zł. Całkowita wartość tych projektów to prawie 97,5 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.