Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/09/coins-3652814_1920.jpg Pieniądze

Ponad 152 mln zł dla Pomorzan zagrożonych wykluczeniem społecznym

Fot. Pixabay.com
29.09.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
29.09.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 44 projekty związane z rozwojem usług społecznych, które będą realizowane w kilkunastu pomorskich miejscowościach. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej powstaną centra wsparcia rodzin i seniorów.

Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego 29 września 2020 r.

 

44 projekty

Komisja weryfikująca wnioski po dokonaniu ich oceny zatwierdziła 44 projekty. Będą one realizowane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gm. Bytów, Dzierzgoń czy Sztum, a także powiaty słupski i kartuski), jak również Lokalne Grupy Działania czy organizacje społeczne. Projekty obejmą kilkanaście pomorskich gmin. Łącznie do dyspozycji beneficjentów będzie ponad 152 mln zł, z czego prawie 130 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Decyzja zarządu województwa pozwoli na uruchomienie wielu niezwykle cennych projektów – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Cennych, bowiem skierowanych do osób wymagających od nas szczególnej uwagi: seniorów, rodzin, rodzin zastępczych, osób wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych. Będą to projekty realizowane zarówno przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe. W ramach projektów przewidziano m.in. działania rehabilitacyjne oraz asystenckie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Będą świadczone usługi opiekuńcze np. w formie teleopieki – wymienia marszałek Struk.

Szacuje się, że ze wsparcia skorzysta nawet 8 tys. mieszkańców Pomorza.

 

Centra wsparcia i pomocy

W ramach realizowanych projektów powstaną m.in. centra wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Będą to miejsca, gdzie pomoc otrzymają seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunowie. Z oferty pomocowej skorzysta także młodzież.

Zobacz listę wybranych projektów: Załącznik do uchwały ZWP nr 863 185 20.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.