Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/uid_67d0604dc7c84b8d9d61d8f0dc002154_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506.png Ponad 10 mln zł na usługi społeczne. Ostatni konkurs współfinansowany z EFS rozstrzygnięty

Ponad 10 mln zł na usługi społeczne. Ostatni konkurs współfinansowany z EFS rozstrzygnięty

Fot. Pixabay
29.07.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
29.07.2022

Unijne dofinansowanie otrzymają kolejne 24 projekty skierowane do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Do mieszkańców województwa pomorskiego trafi ponad 10 mln zł. Dzięki tym pieniądzom utworzone zostaną m.in. nowe kluby seniora oraz placówki wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.

Samorząd województwa pomorskiego od lat wspiera rozwój usług społecznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do tej pory podpisano już 104 umowy na wartość prawie 284 mln zł.

Jakie projekty otrzymają wsparcie?

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zatwierdzona została lista projektów wybranych do dofinansowania w ostatnim konkursie współfinansowanym w tej perspektywie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Znajdują się na niej 24 projekty, dzięki którym blisko 1300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych będzie usługami społecznymi świadczonymi w lokalnej społeczności.

Przykładowo, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w partnerstwie z Fundacją Aby Chciało Się Chcieć dzięki wsparciu środków unijnych utworzy cztery Kluby Nestora w Szopie (gmina Sierakowice), Gołubiu i Kamienicy Szlacheckiej (gmina Stężyca) oraz Kaplicy (gmina Somonino). Działać tam będzie m.in. pogotowie cyfrowe, czyli warsztaty edukacji cyfrowej dla seniorów, a także wolontariat senioralny.

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zajmie się wsparciem rodzinnej pieczy zastępczej poprzez realizację szkoleń, świadczenie specjalistycznych usług i wolontariatu, prowadzenie punktu wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz mieszkań wspomaganych.

Natomiast Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zajmą się wsparciem rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W Gdyni i Sztumie zorganizowane zostaną placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży działające w formie pracy podwórkowej. Prowadzone tam będą zarówno warsztaty stacjonarne (np. informatyczne, kulturalne), jak również warsztaty rozwijające kompetencje społeczne w formie biwaków.

„Jesień możliwości” to z kolei projekt firmy Aquama dotyczący pocovidowej pomocy psychospołecznej dla seniorów. Opierać się będzie na stworzeniu nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych. Seniorzy będą mogli w nich skorzystać m.in. z działań ukierunkowanych na kształtowanie zdrowych nawyków sprzyjających rekonwalescencji pocovidowej, poprawę sprawności umysłowej i fizycznej po okresie pandemii czy też podniesienie kompetencji cyfrowych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest TUTAJ.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.