Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/06/firefighter-484541_1920.jpg Strażak z płonącym samochodem

Pompy, mundury i sprzęt ratowniczy. Ponad pół miliona złotych dla strażaków ochotników

Fot. Anna Skrzynecka
28.06.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
28.06.2021

Ponad 500 tys. zł z budżetu województwa pomorskiego trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej w 58 gminach z całego regionu. Dzięki temu kupione zostaną między innymi pompy, mundury i inny niezbędny w akcjach ratowniczych sprzęt.

Decyzja o przekazaniu środków została podjęta 28 czerwca 2021 r. podczas XXXIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Decyzja radnych była jednogłośna.

506 tysięcy złotych

Wsparcie, jakie z budżetu województwa otrzymują strażacy ochotnicy, to już pomorska tradycja. Każdego roku samorząd województwa pomorskiego wspiera służby ratunkowo-gaśnicze w wymianie sprzętu czy samochodów. Warto pamiętać, że strażacy ochotnicy bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia i podejmują działania ratownicze. Jednostki OSP działające w ramach Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego są bardzo sprawne i dyspozycyjne. Decyzją radnych województwa, strażakom ochotnikom zostanie przekazane 506 tys. zł. Łącznie, wsparcie otrzymają 182 jednostki z 58 pomorskich gmin. Pieniądze będą pochodzić ze środków własnych samorządu województwa.

Sprzęt dla strażaków

Dzięki przekazanym środkom, strażacy ochotnicy będą mogli zakupić niezbędny w akcjach ratunkowych sprzęt. Chodzi tu na przykład o specjalistyczne aparaty oddechowe wraz z butlą kompozytową. Takich zestawów będzie łącznie 38. Strażacy wzbogacą się także o motopompy pływające i piły ratownicze. Podczas akcji bojowych bardzo często uszkodzone zostają mundury. Dlatego też, dzięki wsparciu, kupionych zostanie ponad 200 zestawów specjalnych mundurów.

Pełną listę planowanego do zakupu sprzętu oraz lista jednostek OSP zobacz załącznik (PDF).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.