Pomorskie Żagle Wiedzy to projekt realizowany przez samorząd województwa pomorskiego dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

Infrastruktura i łódki

Samorząd województwa pomorskiego od lat realizuje wiele przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury wodnej i żeglarskiej.

– Zainwestowaliśmy w to już ponad 200 mln zł – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Wśród inwestycji należy niewątpliwie wspomnieć o Pętli Żuławskiej czy Pomorskich Szlakach Kajakowych. Ale wato też wymienić choćby wartą 33 mln zł rozbudowę portu w Pucku – dodaje.

Jednak sama infrastruktura to nie wszystko.

– Bez pasji i chęci rozwoju będzie ona pusta. Dlatego realizujemy projekt „100 łodzi żaglowych na stulecie zaślubin Polski z morzem” – zaznacza Struk.

Chodzi o zakup łodzi żaglowych do nauki żeglowania, regat i rekreacji na pomorskich wodach morskich i śródlądowych. Projekt ten jest ściśle powiązany z rozwojem edukacji morskiej młodych mieszkańców regionu.

–  To ważne by młodzi ludzie próbowali swoich sił na wodzie. Żeglarstwo, to nie tylko przygoda, ale też szkoła życia – podkreśla marszałek.

Pomorskie Żagle Wiedzy

W programie edukacji morskiej uczestniczy 120 szkół z całego regionu. Przygotowanych zostało 21 programów.

– Wsparciem obejmujemy ponad 7 tysięcy uczniów szkół i 750 nauczycieli – wylicza marszałek.

Założeniem programu jest połączenie podstaw programowych różnych przedmiotów z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia regionu. Prowadzone są między innymi zajęcia pozalekcyjne i doradztwo zawodowe. W większości projektów zaczęły się m.in zajęcia żeglarskie dla uczniów, a także w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku odbyły się  turnusy szkoleń nauczycieli przygotowujących się do zdobycia patentu żeglarskiego i stopnia instruktora żeglarstwa. Organizowane są wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z edukacją morską i żeglarską, a także obozy praktyczne, gdzie młodzi mogą sprawdzić swoja wiedzę z nawigacji, fizyki czy chemii i biologii. W gminach odbywają się też warsztaty bezpiecznego zachowania na wodzie. W ramach programu organizowane są olimpiady i konkursy o tematyce morskiej, okrętowej i żeglarskiej. A jednym z najważniejszych wydarzeń będą Pierwsze Regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, które odbędą się 23 września 2022 r. na Jeziorze Wdzydze. Wartość projektów edukacji morskiej i żeglarskiej w ramach Pomorskich Żagli Wiedzy to ponad 12 milionów zł. Partnerami projektu są: AWFiS, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Białe żagle we Wdzydzach  

Regaty będą odbywać się na łódkach zakupionych w ramach projektu „100 łodzi żaglowych na stulecie zaślubin Polski z morzem”.

– Żeglarstwo to pasja, przygoda i relaks, ale też odpowiedzialność i pokonywanie własnych słabości. Sam jestem żeglarzem i wiem ile radości i satysfakcji daje wspólne żeglowanie. Cieszę się, że młodzi Pomorzanie próbują swoich sił na wodzie – mówi marszałek Struk.

W regatach wystartują zarówno młodzi adepci żeglarstwa z biorących udział w projekcie szkół, jak i włodarze pomorskich gmin. Atrakcji nie zabraknie również na lądzie. Na terenie stanicy wodnej PTTK zorganizowany zostanie piknik edukacyjny. A to wszystko już 23 września 2022 r.