Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/11/guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash-scaled.jpg Sejmik za Unią Europejską. Wzywa rząd, by nie wetował unijnego budżetu

Pomorski sejmik za Unią Europejską. Wzywa rząd, by nie wetował unijnego budżetu

Fot. Guillaume Périgois / unsplash.com

Większością głosów pomorscy radni wyrazili sprzeciw wobec działań polskiego rządu, który chce zawetować unijny budżet ze względu na powiązanie wypłat pieniędzy z przestrzeganiem zasad praworządności. Za przyjęciem stanowiska, wzywającego rząd do zaprzestania działania na niekorzyść kraju, głosowało 18 radnych. Sprzeciwili się radni Prawa i Sprawiedliwości.

Stanowisko zostało podjęte podczas 26. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w poniedziałek, 30 listopada 2020 roku. Sesja w całości odbyła się online. Na dole strony treść uchwały SWP w sprawie groźby zawetowania przez rząd RP Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy.

 

Potrzebujemy UE dla rozwoju Pomorza

Projekt uchwały przedstawił Jerzy Kozdroń, przewodniczący kluby Koalicji Obywatelskiej w SWP. – W związku z dramatyczną sytuacją gospodarczą wielu krajów unijnych, konieczne jest szybkie podjęcie budżetu i utworzenie specjalnego Funduszu Odbudowy, który będzie miał do dyspozycji historycznie wysoką kwotę 750 mld euro – mówił Kozdroń. – Zwracamy się z apelem do rządu: nie wetujcie tego dokumentu, to dla nas szansa cywilizacyjna. Bez budżetu i funduszu zostaniemy w blokach startowych, kiedy wszystkie inne państwa pójdą do przodu – podkreślił Kozdroń.

Przewodniczący KO w sejmiku odczytał także treść uchwały. Znalazły się w niej zapisy: „Sejmik Województwa Pomorskiego z wielkim niepokojem obserwuje działania Rządu RP w sprawie prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021–2027 i Funduszem Odbudowy. Mamy nadzieję, że wśród najwyższych władz naszego państwa górę wezmą roztropność, troska o dobro kraju, poczucie odpowiedzialności za przyszłość narodu i Rzeczpospolita – szanując praworządność – będzie konstruktywnie uczestniczyła w kształtowaniu polityki Europy”.

Sesja sejmiku w aplikacji Zoom

26. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego online.

W uchwale radni podkreślili także, że „Terminowe uruchomienie nowego, wieloletniego budżetu EU jest kwestią fundamentalną dla dalszego rozwoju Pomorza. Borykając się ze skutkami pandemii, wobec potrzeb całego systemu służby zdrowia i problemów wielu branż, zablokowanie zapowiedzianego już wsparcia ze środków UE będzie bardzo bolesnym ciosem dla naszej gospodarki i społeczeństwa. Groźba pozbawienia lub ograniczenia finansowania unijnego pod znakiem zapytania stawia sens opracowanej Strategii Rozwoju Pomorza do 2030 roku, która ma być w najbliższych tygodniach przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego”.

 

Burzliwa dyskusja radnych

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Sprzeciwiło się 11 osób, radni PiS. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Głosowanie nad stanowiskiem poprzedziła burzliwa dyskusja. – Nie ma naszej zgody na tę polityczną uchwałę – mówił Jerzy Barzowski, radny PiS. – To działanie na szkodę państwa polskiego, moim zdaniem bliskie zdrady stanu, a uchwalenie stanowiska przekracza kompetencje sejmiku województwa. Polski rząd chce jak najlepiej dla kraju – zaznaczył Barzowski. Głos zabrał również radny PiS Karol Guzikiewicz, który podważał argument, że brak budżetu to brak inwestycji w Polsce. – Dlaczego straszycie ludzi, że nie będzie pieniędzy? – pytał Guzikiewicz.

Jak wyjaśnił wicemarszałek Wiesław Byczkowski, nieuchwalenie budżetu w terminie skutkuje tym, że nie będą mogły być realizowane żadne nowe inwestycje, finansowane z unijnych środków. – Dokończymy trwające inwestycje, na które otrzymaliśmy dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020. A co będzie dalej? – pytał Byczkowski. – Jeśli polski rząd zawetuje budżet na kolejne lata, nie dostaniemy pieniędzy na nowe pomysły. Oznacza to zacofanie się regionu, zatrzymanie rozwoju. A chcę przypomnieć, że do tej pory w województwie pomorskim skorzystaliśmy prawie z 50 mld zł unijnego wsparcia. W budżecie wojewódzkim nigdy byśmy nie mieli takich pieniędzy ani takich możliwości bez UE – tłumaczył Byczkowski.

Zobacz: Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie groźby zawetowania przez Rząd RP Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.