Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
Natalia Zacharek – Kociewskie demony ludowe

Natalia Zacharek – Kociewskie demony ludowe

Fot. Sebastian Frodyma

Uczestniczka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Kończy doktorat o tematyce praktyk magiczno-ochronnych wobec zwierząt w Polsce i Ukrainie w perspektywie tradycji i współczesności. Współautorka monografii „Legendarz: Zwierzęta” i autorka 13 artykułów naukowych o tematyce etnologicznej. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce. Na co dzień realizuje projekty kulturowe, adaptujące dawne obrzędy regionalne w formie spektakli teatralnych i włóczy się po bezdrożach cywilizacji.

 

Pracę nad książką „Kociewskie demony ludowe” rozpoczęła kwerenda dostępnego materiału etnograficznego i historycznego z regionu Kociewia oraz opracowanie materiału zastanego. Projekt obejmował przeprowadzenie badań empirycznych w wybranych miejscowościach na Kociewiu. Było to łącznie około 200 wywiadów od informatorów w różnym wieku – głównie starszych osób. Kolejnym etapem było opracowanie wizerunku demonów kociewskich w ujęciu tradycji oraz pamięci o ich istnieniu we współczesności (lub przekonania o ich istnieniu, jak się okazało). Końcowym etapem było opracowanie tekstu oraz grafik, ilustrujących poszczególne postaci demoniczne, prace edytorskie oraz wydanie pracy drukiem.

Publikacja, oprócz wizerunków poszczególnych istot z folkloru kociewskiego, przedstawia sposoby dawnego odbierania świata, środki ochronno-magiczne przeciwko demonom oraz sposoby pośmiertnej transformacji w demona w kociewskiej kulturze ludowej.

 

Okładka książki Kociewskie demony ludowe

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.