Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/c57559fe-e735-46d0-acfa-2a8654a152e2.jpg Natalia Zacharek – Kociewskie demony ludowe

Natalia Zacharek – Kociewskie demony ludowe

Fot. Sebastian Frodyma

Badaczka kultury. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół definiowania zwierząt w kulturze tradycyjnej, współczesnej oraz w religiach, a także sposobów adaptacji treści etnograficznych wybranych regionów na gruncie teatru.

Uczestniczka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Kończy doktorat o tematyce praktyk magiczno-ochronnych wobec zwierząt w Polsce i Ukrainie w perspektywie tradycji i współczesności. Współautorka monografii „Legendarz: Zwierzęta” i autorka 13 artykułów naukowych o tematyce etnologicznej. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce. Na co dzień realizuje projekty kulturowe, adaptujące dawne obrzędy regionalne w formie spektakli teatralnych i włóczy się po bezdrożach cywilizacji.

Pracę nad książką „Kociewskie demony ludowe” rozpoczęła kwerenda dostępnego materiału etnograficznego i historycznego z regionu Kociewia oraz opracowanie materiału zastanego. Projekt obejmował przeprowadzenie badań empirycznych w wybranych miejscowościach na Kociewiu. Było to łącznie około 200 wywiadów od informatorów w różnym wieku – głównie starszych osób. Kolejnym etapem było opracowanie wizerunku demonów kociewskich w ujęciu tradycji oraz pamięci o ich istnieniu we współczesności (lub przekonania o ich istnieniu, jak się okazało). Końcowym etapem było opracowanie tekstu oraz grafik, ilustrujących poszczególne postaci demoniczne, prace edytorskie oraz wydanie pracy drukiem.

Publikacja, oprócz wizerunków poszczególnych istot z folkloru kociewskiego, przedstawia sposoby dawnego odbierania świata, środki ochronno-magiczne przeciwko demonom oraz sposoby pośmiertnej transformacji w demona w kociewskiej kulturze ludowej.

Okładka książki Kociewskie demony ludowe

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.