Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/06/Parada-i-piknik-seniorow2022-Marta-Skowronska-UMWP.jpg Parada i Piknik Seniorów2022. Fot. Aleksandra Skowrońska/UMWP

Nagrody marszałka dla seniorów i wielka parada w Gdańsku

Piknik i Parada Seniorów w Gdańsku. Fot. Aleksandra Skowrońska/UMWP

Tegoroczną gdańską laureatką konkursu marszałka województwa pomorskiego Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką została Anna Butrym, a Przyjacielem Seniorów – Fundacja Pomagamy nie Ziewamy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas dorocznej Parady i Pikniku Seniorów.

Barwny korowód przeszedł ulicami Gdańska 15 czerwca 2022 r., a piknik odbył się w parku św. Barbary.

Parada i Piknik Seniorów

W tym roku Parada i Piknik Seniorów zaplanowano w środę, 15 czerwca. Datę wybrano nieprzypadkowo, bo tego dnia przypada Światowy Dzień Praw osób Starszych. Barwny pochód przeszedł z Ołowianki do parku Świętej Barbary, gdzie odbył się Piknik Seniorów. A atrakcji nie brakowało. W strefie Aktywni z Wiekiem wśród propozycji różnorodnych aktywności dla seniorów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na amatorów motoryzacji czekał pokaz samochodów klasycznych z okresu PRL. Było też stanowisko magazynu senioralnego „Ławeczka”, a na kawoszy i amatorów herbaty czekała kawiarenka ze słodkimi i wytrawnymi przekąskami. Nie zabrakło też potańcówki z muzyką na żywo w wykonaniu Detko Band i DJ Fala w hali namiotowej o pow. ok 300 mkw., a na najlepszych tancerzy czekał konkurs z nagrodami.

Pomorskie dla Seniora

Podczas parady i pikniku zostały również wręczone nagrody marszałka województwa pomorskiego w konkursie Pomorskie dla Seniora. Konkurs wyróżnia seniora, pracodawcę, a także osoby podejmujące szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nagrody otrzymują seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność, do wspierania polityki senioralnej w naszym regionie.

Nagrody przyznawane są w kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior/Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka – wyróżniane są osoby w wieku 60+, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej. Nagrody przyznaje się w formie produktu regionalnego, grafiki i dyplomu,
  • Pracodawca Przyjazny Seniorom – doceniany jest pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia. Nagrody przyznaje się w formie grafiki i dyplomu,
  • Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów – marszałek nagradza organizacje pozarządowe i mieszkańców (bez względu na wiek) z naszego regionu wyróżniające się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową. Nagrody przyznaje się w formie produktu regionalnego, grafiki i dyplomu.
  • Marszałek województwa pomorskiego, po wybraniu przez kapitułę konkursową laureatów, doceniając szczególne zasługi w działaniach na rzecz pomorskich seniorów, może przyznać Nagrodę Specjalną.

Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka

Stowarzyszenie Waga organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, działająca na rzecz seniorów zgłosiło w tej kategorii Annę Butrym.

Anna Butrym, Zwyczajna Niezwyczajna Seniorka 2022. Fot. Aleksandra Skowrońska/UMWP

Anna Butrym, Zwyczajna Niezwyczajna Seniorka 2022. Fot. Aleksandra Skowrońska/UMWP

Dlaczego jest to niezwyczajna seniorka? Laureatka jest specjalistką ds. równego traktowania seniorów, prezeską Wagi, koordynatorką Klubu Senioryci na Biskupiej Górce i  wiceprzewodniczącą Gdańskiej Rady Seniorów przy Radzie Miasta Gdańska. Działa też aktywnie w Centrum Wsparcia Seniora i jest specjalistką do spraw wsparcia w Gdańskim Centrum Równego Traktowania oraz odpowiada za przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Od 2016 r. przewodniczy Klubowi Senioryci, który działa na rzecz integracji i aktywizacji osób starszych. Dzięki niej na Biskupiej Górce rozkwitło Centrum Wsparcia Seniora – program aktywizacyjno-rekreacyjny poszerzony o zajęcia z osobami w podeszłym wieku, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, które wymagają pomocy przy codziennych czynnościach.  To Niezwyczajna Seniorka, której kreatywności, energii i pogody ducha może pozazdrościć niejeden nastolatek.

Przyjaciel Seniorów

Helena Turk, przewodnicząca Klubu Seniora Motława w Gdańsku, zgłosiła Tomasza  Pogonowskiego z Fundacją Pomagamy nie Ziewamy wraz z początkiem pandemii.

Tomasz Pogonowski, Fundacja Pomagamy nie Ziewamy Pomorskie dla Seniorów 2022. Fot. Aleksandra Wróblewska/UMWP

Tomasz Pogonowski, Fundacja Pomagamy nie Ziewamy Pomorskie dla Seniorów 2022. Fot. Aleksandra Skowrońska/UMWP

Laureat  nagrody marszałka zajmował się biednymi, chorymi i niewychodzącymi z domu seniorami, dostarczając im posiłki do domu. Tworzy wokół siebie bardzo ciepłą atmosferę, seniorzy kochają go za pomoc w potrzebie, w zorganizowaniu przejazdu do lekarza, usunięciu awarii domowych, nie ma w Gdańsku drugiej takiej organizacji, która tak bezinteresownie pomaga. To on zorganizował pomoc dla uchodźców z Ukrainy, jeździł też z Fundacją do Kijowa i Lwowa z pomocą dla mieszkańców Ukrainy, a w powrotnej drodze zabierał uchodźców do Polski.

Ścieżka edukacyjna

Podczas pikniku seniorzy mogli nie tylko się bawić. Czekała na nich też ścieżka edukacyjna. Podążając nią można było skorzystać z oferty ok. 10 wystawców. Był punkt informacyjny, obsługiwany przez specjalistów Wydziału Integracji i Rehabilitacji – wsparcie dla osób starszych, z niepełnosprawnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, porad udzielali przedstawiciele Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia osób Zadłużonych, była Policja, Straż Miejska, która zaprezentowała specjalistyczny pojazd – mobilne laboratorium środowiskowe, porad prawnych udzielali Radcy Pomorza. Natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej UMG edukował o prawidłowej selekcji odpadów, a oferty pracy i porady, jak angażować się zawodowo w wieku senioralnym udzielał Centrum Pracy Seniora. Klub Olimpijczyk prowadził promocję Olimpiady Senior Obywatel, a Polski Związek Motorowy szkolił chętnych m.in. z obsługi defibrylatorów AED.

Zobacz listę laureatów konkursu Pomorskie dla Seniorów

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.