Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Lepsze życie gdańskich dzielnic. Jak działa UrbCulturalPlanning na Pomorzu?

Lepsze życie gdańskich dzielnic. Jak działa UrbCulturalPlanning na Pomorzu?

Ludzie idący zaniedbaną ulicą w Nowym Porcie

Dolne Miasto, Stare Przedmieście oraz Nowy Port w Gdańsku zyskają nową jakość. Chodzi o wykorzystanie potencjału kulturowego, społecznego i gospodarczego tych dzielnic poprzez współpracę decydentów lokalnych i regionalnych, społeczności lokalnych, instytucji i inwestorów.

 

Projekt jest współfinansowany z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) i potrwa od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. Budżet wynosi 2 380 330 euro.

 

Czym jest?

UrbCulturalPlanning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest samorząd województwa pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury.

UrbCulturalPlanning jest efektem prac w ramach projektu BSRCulturalPlanning realizowanego z Seed Money Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Partnerami byli Nadbałtyckie Centrum Kultury i samorząd województwa pomorskiego. Projekt korzysta też z doświadczeń podejmowanych przez regiony partnerskie w latach 2014-2017 w ramach projektu flagowego Kultura Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego EUBSR Culture and Sustainability in the Baltic Sea Region (Culturability BSR), w którym partnerem był m.in. NCK.

 

Co będzie się działo w Gdańsku?

Planowane działania to m.in.: laboratoria (2-3-dniowe warsztaty dla 15-40 uczestników), rezydenci  (1-4 tygodniowe pobyty praktyków, artystów, animatorów reprezentujący partnerów projektu i ekspertów), gry miejskie angażujące głównie młodzież, lokalne projekty demonstracyjne, gdzie metoda planowania kulturowego ma być zastosowana w praktyce, platforma on-line służąca jako narzędzie do wymiany informacji i wykorzystania doświadczeń na innych terenach. Będą też trzy konferencje – w Kilonii (lipiec 2019 www.cultural-planning-kiel.de) w Gdańsku (pierwsza połowa 2020) oraz w Rydze (pierwsza połowa 2021).

W ramach projektu powstanie podręcznik oraz program mentoringu. Ich celem będzie wspieranie miast i organizacji pozarządowych w procesie praktycznej implementacji metody planowania kulturowego. Przedsięwzięcie zakłada również udostępnienie internetowej bazy wiedzy funkcjonującej w 8 językach oraz powołanie ośrodków angażujących doświadczonych specjalistów.

Dzięki realizowanym działaniom powstaną pilotażowe rozwiązania, które będzie można stosować na innych obszarach trudnych (do 20 tys. mieszkańców) o potencjale społecznym, kulturowym i gospodarczym. 

 

Co da projekt?

Realizacja projektu ma uatrakcyjnić przestrzeń publiczną dla mieszkańców i turystów. Ponadto, przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju regionu, dzięki aktywnym i współpracującym ze sobą mieszkańcom, a także bliskiej współpracy władz lokalnych i regionalnych, mieszkańców, uczelni, szkół, NGO-sów, instytucji na rzecz wprowadzania zmian, rozwiązywania problemów, maksymalnego wykorzystania walorów (także kulturowych) danego obszaru. Dodatkowo, dzięki nowym micro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, zwiększy się zatrudnienie, a młodzież zostanie włączona do decydowania o najbliższym otoczeniu, także przy wykorzystaniu przemysłów kreatywnych.

W wyniku zrealizowanego już projektu BSRCulturalPlanning (w ramach Seed Money), w każdym kraju, wybrane zostały konkretne obszary problemowe (w każdym o innej specyfice, tak, by w efekcie wymiany uczestnicy projekty uzyskali jak najwięcej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania swoich konkretnych problemów).

Organizacje partnerskie:

 • Duński Instytut Kultury w Estonii, Łotwie i Litwie (Dania) – partner wiodący
 • Fundacja im. Heinricha Bölla – Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)
 • Międzynarodowy Teatr w Kopenhadze (Dania)
 • Instytut Kultury Miejskiej (Polska)
 • Firma projektowa Kiel-Gaarden GmbH (Niemcy)
 • Gmina Guldborgsund (Dania)
 • Samorząd Województwa Pomorskiego (Polska)
 • Miasto Pori (Finlandia)
 • Miasto Ryga (Łotwa)
 • Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa)
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych w Norwegii (Norwegia)
 • Uniwersytet Skövde (Szwecja)
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury (Polska)
 • Rosizo (Rosja)

Więcej informacji o projekcie:

Margarita Apine, kierownik ds. komunikacji, Projekt UrbCulturalPlanning, Duński Instytut Kultury: Margarita@dki.lv, tel.: +371 26463899.

Krystyna Wróblewska – kierownik Biura Współpracy Zagranicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk

Tel. 0048 58 32 68 701, mail: k.wroblewska@pomorskie.eu

Zobacz: UrbCulturalPlanning

UrbCulturalPlannin_plakat

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.