Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Jak zmieniło nas 16 lat w Unii?  Pomorze pozyskało w tym czasie 48 mld i zrealizowało ponad 36 tys. projektów.

Jak zmieniło nas 16 lat w Unii? Pomorze pozyskało w tym czasie 48 mld i zrealizowało ponad 36 tys. projektów.

Fot. pixabay.com

Rozwój infrastruktury i nowoczesna służba zdrowia. Szeroka oferta kulturalna i wsparcie najbardziej potrzebujących. Do tego rozwój edukacji. Korzyści, jakie Pomorze czerpie z członkostwa we Wspólnocie Europejskiej są widoczne praktycznie w każdej pomorskiej miejscowości. A jesteśmy razem już 16 lat. Co jeszcze zmieniło się dzięki europejskiej wspólnocie.

Pomorskie jest polskim liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich.

 

Ponad 36 tys. projektów

Do struktur Unii Europejskiej Polska wstąpiła 1 maja 2004 roku. Od tego też czasu Pomorze pozyskało już ponad 48 mld zł. Pozwoliło to na realizację ponad 36 tys. różnych projektów. Środki były inwestowane nie tylko w twardą infrastrukturę, jak np. drogi, linie kolejowe czy rewitalizację miast. Z unijnego wsparcia szeroko korzystały szpitale czy szkoły i placówki oświatowe. Również przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia. Dzięki temu liczba pracujących w regionie zwiększyła się o 320 tys. a bezrobocie spadło do 4,4 proc. Licznie realizowane były także projekty skierowane do seniorów czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. A jakie są przykładowe inwestycje, które zostały sfinansowane z funduszy europejskich?

 

PKM i drogi

Najbardziej spektakularną i największą inwestycją, jaka została zrealizowana w województwie pomorskim jest niewątpliwie budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jej budowa kosztowała ponad 1,1 mld zł. Budowa PKM rozpoczęła kolejową rewolucję w regionie. Każdego roku liczba pasażerów w pociągach wzrasta. Tylko z tych kursujących linią PKM w ciągu 4 lat skorzystało ponad 10 mln podróżnych. Przy licznych stacjach kolejowych powstają węzły integracyjne. Ale transport to nie tylko kolej, to także drogi. Samorząd województwa zrealizował wiele projektów modernizacji dróg wojewódzkich i budowę obwodnic, jak np. w Kartuzach. Środki unijnie służą także rozwojowi dróg rowerowych.

 

Rozwój kultury

Środki unijne pomogły także w rozwoju jednostek kultury. To właśnie dzięki unijnej dotacji powstało Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych muzeów w regionie odwiedziło już ponad 4,3 mln gości. Fundusze Europejskie pozyskały także teatry. Dzięki wsparciu z Unii wyremontowany został budynek teatru Muzycznego w Gdyni czy Scena Malarnia Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

 

Inwestycje w edukację

Unijne dofinansowanie wspiera również rozwój pomorskiej edukacji. Powstają żłobki i przedszkola. Łącznie utworzonych zostało ponad 7 tys. miejsc wychowania przedszkolnego. Wsparcie otrzymują także szkoły podstawowe i średnie. Inwestycje tylko w szkołach policealnych, których organizatorem jest samorząd województwa to ponad 384 mln zł. Organizowane są liczne kursy, szkolenia dla nauczycieli.

 

Pomorskie liderem

Nie sposób wymienić wszystkie inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach RPO WP 2014-2020 do końca kwietnia 2020 r. podpisanych zostało 1 769 umów o dofinansowanie projektów. Łączna ich wartość to 10,8 mld zł przy wsparciu unijnym wynoszącym około 7,2 mld zł. To oznacza, że mamy zakontraktowanych prawie 90 proc. środków. Jeśli chodzi o zobowiązania, to jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju. Jesteśmy też w czołówce województw, którym Bruksela zatwierdziła najwięcej środków

Więcej inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych zobacz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Przeczytaj też:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.