Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/c2c04744-8330-4139-aae0-eba482d02e81.jpg Jak będzie wyglądało Pomorze w roku 2030? Ruszyły prace nad nową strategią rozwoju naszego regionu

Jak będzie wyglądało Pomorze w roku 2030? Ruszyły prace nad nową strategią rozwoju naszego regionu

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

W historycznej Sali BHP w Gdańsku w piątek, 12 kwietnia 2019 r. zorganizowana została konferencja otwierająca prace nad nową strategią rozwoju województwa pomorskiego. Samorządowcy, naukowcy i działacze społeczni rozmawiali o wyzwaniach, jakie czekają nasz region w perspektywie najbliższych 10 lat.

 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 to dokument, który wyznaczy w jakim kierunku powinien rozwijać się nasz region w nadchodzącej dekadzie. Treść tego dokumentu będzie miała bezpośrednie przełożenie m.in. na kształt regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

 

Nowe wyzwania

Prace nad strategią zainaugurowała specjalna konferencja, która odbyła się 12 kwietnia 2019 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Na wstępie konferencji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że: „w bardzo bliskiej perspektywie czekają nas nowe wyzwania, o skali z jaką jeszcze nie mieliśmy okazji się zmierzyć”.

Wśród tych wyzwań marszałek wymienił przede wszystkim procesy demograficzne. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa, czyli malejący odsetek osób młodych, niski współczynnik urodzeń oraz zmniejszenie populacji osób aktywnych zawodowo, są w przeważającej mierze negatywne i należy się do nich dobrze przygotować. Równie ważnymi wyzwaniami są także zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, dynamiczny rozwój technologiczny i cyfryzacja.

Odrębną kwestię stanowić będzie dobre przygotowanie regionu do perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Kształt przyszłej polityki spójności oraz wizję Komisji Europejskiej w tym zakresie przedstawił Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Największa pula środków wydatkowana będzie na wsparcie innowacyjności, badania i rozwój, a ponadto efektywność energetyczną, ochronę środowiska, w tym zwalczanie zanieczyszczenia powietrza. Fundusze unijne przeznaczone zostaną również na rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, głównie rozwój transportu publicznego. – Tworząc nową politykę spójności dokładaliśmy starań, aby była ona bardziej nowoczesna i odpowiadała współczesnym wyzwaniom. Jej cele zostały tak zapisane, aby regiony mogły działać elastycznie przy ich realizacji – mówił dyrektor Todd.

 

Aktywny udział mieszkańców

Prace nad nową Strategią potrwają do końca 2020 r. i będą opierać się na zaangażowaniu ekspertów, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Przede wszystkim przewidziano jednak znaczny udział mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. Gotowy projekt będzie też przedmiotem konsultacji społecznych, w trakcie których każdy będzie mógł zgłaszać uwagi do dokumentu.

– Zapraszam do aktywnego udziału w całym procesie przygotowania Strategii i jej realizacji. Budowanie zdolności regionu do rozwoju zależy bowiem od nas samych i od naszej umiejętności stworzenia wspólnej wizji Pomorza w najbliższych dziesięciu latach – zaznaczył marszałek Struk.

 

 

Bieżące informacje nt. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 można znaleźć na stronie internetowej: www.strategia.pomorskie.eu

 

Zobacz też: Rozwój Pomorza to nasza wspólna sprawa. Rozpoczynamy prace nad Strategią 2030

 

Fot. Marcin Szumny

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.