Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b6bfb0ce-71d7-4ae2-b023-16753fd974df.jpg Dynamiczny rozwój inwestycji zagranicznych, rekordowe wyniki województwa pomorskiego. 6 lat Invest in Pomerania

Dynamiczny rozwój inwestycji zagranicznych, rekordowe wyniki województwa pomorskiego. 6 lat Invest in Pomerania

Widok na gdyńskie śródmieście

Nowi inwestorzy, spadek bezrobocia, rosnąca liczba ofert pracy i podwyżki płac – tak prezentują się statystyki województwa pomorskiego. O pozycji Polski i rosnącym znaczeniu województwa pomorskiego na mapie inwestycyjnej świata będziemy mieli okazję posłuchać 28 września w Sopocie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI).

 

W województwie pomorskim inwestują zarówno giganci: Swarovski, Ricoh czy Lacroix,  jak i mniejsze firmy badawczo-rozwojowe, takie jak Benetel czy Eurofins Digital Testing.

 

Invest In Pomerania działa już 6 lat

Inicjatywa Invest in Pomerania koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza właśnie świętuje 6-lecie swojego istnienia. W tym czasie zrealizowała 79 projektów inwestycyjnych, które przyczyniły się do powstania 12 tys. miejsc pracy, z czego ponad 9,7 tys. dotyczy usług (finansowych, księgowych, kadrowych czy rekrutacyjnych) dla biznesu oraz prawie 2,3 tys. w sektorze produkcyjnym i logistycznym. Invest In Pomerania wspiera inwestorów na wielu polach – dostarcza szczegółowe dane o regionie, pomaga nawiązać kontakt z władzami lokalnymi, organizuje wizyty studyjne. Ponadto aktywnie poszukuje firm, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane inwestycjami w regionie. W najbliższych latach inicjatywa będzie kładła nacisk na wzrost udziału inwestycji produkcyjnych oraz na promowanie regionu jako miejsca idealnego do życia i pracy. Planuje również ogłoszenie konkursu grantowego na uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

 

Nowe miejsca pracy

Obecnie bezrobocie w Pomorskiem należy do najniższych w Polsce i wynosi ok. 5,9%, podczas gdy dla całego kraju kształtuje się na poziomie ok. 7,1%. Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił, że na osoby poszukujące pracy w sierpniu br. czekała rekordowa liczba 12 tys. ofert zatrudnienia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było w lipcu prawie o 100 zł wyższe niż w skali kraju i wyniosło 4591 zł brutto, to wzrost o ponad 200 zł w stosunku do roku poprzedniego. Polepszająca się sytuacja na rynku pracy przyciąga do województwa nowych mieszkańców. Pomorskie ma trzecie najwyższe pozytywne saldo migracji w Polsce. – Obserwujemy wzrastające zainteresowanie województwem w zakresie tworzenia się nowych przedsiębiorstw. Spodziewamy się, że ten rok będzie rekordowy pod tym względem. Zamknęliśmy z sukcesem już 9 nowych projektów inwestycyjnych, które w najbliższym czasie przyczynią się do utworzenia 2,2 tys. miejsc pracy w regionie, a to jeszcze nie koniec mówi Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania. – Rozwój województwa pomorskiego w ostatnich latach to efekt wieloletniej pracy na rzecz biznesu – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Zainteresowanie wśród inwestorów rośnie, m.in. dzięki działaniu inicjatyw samorządowych oraz bliskiej współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w biznesowy rozwój regionu, wśród których należy wymienić m.in. projekty skierowane na wspieranie start-upów w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni czy w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER, a także działania wspierające inicjatywy klastrowe oraz inteligentne specjalizacje. Podkreśliłbym znaczenie działań inicjatywy Invest in Pomerania – dodaje marszałek Struk.

 

Invest In Pomerania na EFNI

W tegorocznej edycji EFNI w Sopocie przedstawiciele Invest In Pomerania poprowadzą panel dyskusyjny „Przedsiębiorczy Samorząd: Jak wykorzystać szanse globalizacji? Globalny podział pracy – jaka będzie pozycja Polski na mapie inwestycyjnej świata?”. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: trendy w przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nowe uwarunkowania realizacji projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zmiany w pozycji Polski na globalnej mapie inwestycyjnej, nowe wyzwania dla prowadzących projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zaufanie pomiędzy społecznościami lokalnymi a międzynarodowym biznesem, współpraca pomiędzy samorządami a globalnymi przedsiębiorstwami. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele firm zagranicznych posiadających siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

 

Zobacz również: 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.