Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/02/PHOTO-2023-04-22-18-35-581.jpg Chcesz wybrać się na tygodniowy rejs dalekomorski? Nagraj krótki film i zgłoś się do konkursu

Chcesz wybrać się na tygodniowy rejs dalekomorski? Nagraj krótki film i zgłoś się do konkursu

Uczestnicy ubiegłorocznego rejsu Pogorią po Morzu Śródziemnym w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Fot. ze zbiorów DES UMWP
15.02.2024
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
15.02.2024

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego mogą wziąć udział w wyjątkowym konkursie, w którym nagrodą jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim. Co trzeba zrobić? Wystarczy nagrać krótki film prezentujący pasje i osiągnięcia osób związanych z morzem lub żeglarstwem. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2024 r.

Konkurs „Pomorskie Żagle Talentów” organizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

– Celem konkursu jest przede wszystkim motywowanie uczniów do rozwoju swoich uzdolnień i pasji, inspirowanie do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych, a także poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w wybranych obszarach edukacji morskiej i żeglarskiej – informuje Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, którzy do 26 lutego 2024 r. ukończą 15 lat oraz uzyskają pozytywną opinię nauczyciela dotyczącą posiadania przez ucznia uzdolnień w przynajmniej jednym z obszarów: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne i kompetencje społeczne

– Uzdolniania należy ocenić biorąc pod uwagę w szczególności: zaangażowanie ucznia w poszerzenie wiedzy, aktywność w konkursach i olimpiadach, udział w projektach edukacyjnych, gotowość do podejmowania dodatkowych wyzwań edukacyjnych czy też wyniki diagnozy uzdolnień w poradni psychologiczno-pedagogicznej – wyjaśnia dyrektor Adam Krawiec. – Nie są wymagane bardzo dobre lub celujące wyniki w nauce szkolnej.

Co jest zadaniem konkursowym?

Zadaniem jest nagranie filmu prezentującego pasje i osiągnięcia (zawodowe, naukowe, sportowe) osób związanych z morzem lub żeglarstwem. Film powinien prezentować pasje i osiągnięcia takich osób w następujących obszarach tematycznych:

  • zawody związane z morzem i gospodarką morską (np. kapitan, bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski, itp.),
  • morze w świecie nauki,
  • ochrona morza i jego zasobów,
  • kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, bursztyn, szanty i pieśni morskie,
  • turystyka i sport żeglarski.

Ponadto, film powinien wykonany indywidualnie, trwać 2-3 minuty oraz zostać umieszczonym na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link. Tak przygotowany materiał musi również zawierać opis uzasadniający wybór wskazanego obszaru tematycznego. Co ważne, uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jeden film.

Jak można zgłosić się do konkursu?

Zgłoszenia filmów można dokonać do 29 lutego 2024 r. poprzez elektroniczny formularz umieszczony TUTAJ.

Zobacz też: Regulamin konkursu Pomorskie Żagle Talentów (pdf., 272 KB)

Wszelkich informacji na temat rejsu dalekomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu UMWP:
tel. 58 32 68 850 (Sekretariat) lub 58 32 68 417 (Monika Łuczak-Skonieczna)
e-mail: zdolnizpomorza@pomorskie.eu

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.