Urząd
Internetowa debata nad Strategią 2030 podczas sesji Sejmiku

Chcemy być krajowym liderem w produkcji zielonej energii. Radni przyjęli Strategię 2030

Mat. prasowy UMWP
12.04.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
12.04.2021

Radni województwa pomorskiego podczas sesji sejmiku, która odbyła się 12 kwietnia 2021 r., jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą Strategii 2030. To najważniejszy dokument, który określa kierunki rozwoju naszego regionu w najbliższej dekadzie.

Wcześniej projekt Strategii 2030 otrzymał pozytywną opinię ministra funduszy i polityki regionalnej.

Najważniejsze cele

Strategiczne wyzwanie rozwojowe stanowi przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Nasze województwo, z racji nadmorskiego położenia, jest szczególnie zagrożone występowaniem ekstremalnych zjawisk, do których należą, m.in. intensywne opady, porywiste wiatry, burze, sztormy i powodzie. Stąd tak ważne będą działania polegające na monitorowaniu stanu środowiska, przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Wśród pozostałych celów strategicznych wymienić należy m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie, wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm, poprawę jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych.

Wszyscy radni „za”

Podczas sesji sejmiku marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że część wspomnianych celów możemy uwzględniać w Strategii jedynie jako postulaty do władz centralnych i zarządzanych przez nie funduszy.

– Na ostatnim etapie prac, projekt Strategii został uzupełniony o oczekiwania naszego samorządu wobec władz centralnych. Jest ich w dokumencie łącznie 40. Nie daje to niestety dobrego obrazu procesu decentralizacji kraju. Dotyczy to zarówno struktury finansów publicznych, jak i utrzymującego się niewystarczającego poziomu decyzyjności samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach. Jeśli dodać do tego topniejące środki UE dla regionów, jak również brak dalszej decentralizacji także w tym zakresie, to kontekst realizacyjny naszej Strategii uznać należy za kolejne kluczowe wyzwanie – powiedział marszałek Struk.

Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli projekt Strategii 2030. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu do realizacji.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (plik PDF, rozmiar: 1,84 MB)

Co dalej?

Przygotowywanie Strategii było najważniejszy etap programowania rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030.

– Chociaż ten etap dobiegł końca, to musimy bezwzględnie utrzymać wysoki poziom naszej aktywności. Trwają bowiem intensywne prace nad regionalnymi programami strategicznymi w obszarach: środowiska i energetyki, zdrowia i spraw społecznych, edukacji i kultury, transportu i cyfryzacji oraz gospodarki i turystyki – zaznacza marszałek Struk.

Trwają również prace nad stworzeniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027, dzięki któremu nasz region otrzyma kolejną pulę środków unijnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w trzecim kwartale bieżącego roku powinien być gotowy wstępny projekt tego dokumentu.

Podsumowanie prac

Prace nad Strategią rozpoczęły się w styczniu 2019 r. Następnie 12 kwietnia 2019 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej zorganizowana została konferencja, która zainaugurowała regionalną debatę nad jej zapisami. Zaproszeni na to spotkanie eksperci podkreślali znaczenie wyzwań globalnych i regionalnych, w tym zmian klimatycznych, rozwoju nowych technologii, starzenia się społeczeństwa czy roli imigrantów w życiu społecznym. Wpływ na dalsze prace nad Strategią miała trudna sytuacja spowodowana pandemią. Zwrócono wówczas uwagę na kolejne kluczowe wyzwanie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym i umiejętnością elastycznego reagowania na kryzysy zewnętrzne.

Od samego początku w procesie przygotowania Strategii zaangażowane były zróżnicowane środowiska, m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji gospodarczych i społecznych, a także liczne grono ekspertów akademickich.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.