Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Fot. pixabay

Tętniak aorty brzusznej oznacza nadmierne poszerzenie średnicy aorty brzusznej. Im większa średnica, tym większe ryzyko pęknięcia tętniaka. Choroba może rozwijać się skrycie i nie dawać żadnych objawów aż do momentu, gdy tętniak pęknie i pacjent w ostrym stanie trafi do szpitala. Śmiertelność pacjentów, u których doszło do pęknięcia tętniaka wynosi od 50 do 70 proc., dlatego tak istotne są badania przesiewowe, umożliwiające wykrycie tego schorzenia na wczesnym etapie. Wczesne rozpoznanie i leczenie oraz właściwa opieka dają pomyślne rokowania. Podstawowym badaniem, które pozwala wykryć tętniaka aorty brzusznej i określić jego średnicę, jest USG jamy brzusznej. Ryzyko tętniaka aorty brzusznej jest szczególnie wysokie u mężczyzn około 65 roku życia.

W 2018 roku w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 ruszył program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Jego ogólnopolskim koordynatorem jest Klinika Chirurgii i Angiologii SPSK 1 w Lublinie a wykonawcą badań w województwie pomorskim jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Wprowadzenie programu przesiewowego, pozwalającego na wykrycie chorych z początkowym stadium tętniaka aorty, pozwoli na ich monitorowanie i kierowanie na operację w odpowiednim czasie. Redukcję śmiertelności po wprowadzeniu podobnego programu zaobserwowano w Wielkiej Brytanii i Szwecji. W ramach zadania wykonywane będą przesiewowe badania ultrasonograficzne aorty brzusznej oraz badania kontrolne. Osoby z potwierdzonym rozpoznaniem zostaną skierowane na dalsze leczenie, finansowane przez NFZ.

Program skierowany jest do pacjentów powyżej 65. roku życia, którzy w ciągu ostatnich kilku lat nie mieli wykonywanego USG (ultrasonografii) czy tomografii (TK) jamy brzusznej i u których występują co najmniej dwa czynniki ryzyka spośród wymienionych poniżej:
palenie papierosów,
nadciśnienie tętnicze,
otyłość.

Zapisów można dokonywać pod adresem tetniak@uck.gda.pl lub za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: 22 417 13 25.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.