Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Bezpieczniej w pomorskich gminach. Rozbudowa systemu przeciwpowodziowego i nowy sprzęt dla strażaków

Bezpieczniej w pomorskich gminach. Rozbudowa systemu przeciwpowodziowego i nowy sprzęt dla strażaków

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i sprzęt dla OSP, podpisanie umów

Zakup sprzętu dla straży pożarnej, budowa zbiorników retencyjnych, nowa kanalizacja i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego to tylko część nowych inwestycji na Pomorzu.

 

Skorzystają z nich m.in. mieszkańcy gmin: Pruszcz Gdański, Kartuzy, Chojnice, Kościerzyna, Bytów, Gniewino i Gdańsk. Mogą liczyć na efektywniejszą pracę strażaków, sprawniejsze odprowadzanie wody deszczowej oraz czystszą wodę w zbiornikach retencyjnych i jeziorach. Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, 18 sierpnia 2017 r. podpisali 20 umów o dofinansowanie projektów. Ich celem jest ograniczenie zagrożeń naturalnych w województwie pomorskim. Wartość projektu to ponad 209 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 137 mln zł.

 

Lepsza gospodarka wodna

Powstanie nowy zbiornik retencyjny w Borkowie koło Pruszcza Gdańskiego, który ma zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na terenie gminy oraz południowej części Gdańska. W Lęborku, Malborku, gminie Sztum, Chojnicach, Pucku, Władysławowie, Sierakowicach, Kobylnicy, Brusach, Kościerzynie poprawi się działanie systemu odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych dzięki wybudowaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacji istniejącej. Część inwestycji obejmuje także przebudowę lub zagospodarowanie nowych zbiorników retencyjnych.

Kościerzyna na przykład na ochronę przed powodzią dostała ponad 17 milionów dofinansowania. Dzięki projektowi, w Kartuzach zostanie gruntowanie przebudowana część kanalizacji deszczowej oraz rozbudowana sieć zbiorników retencyjnych. Poprawi to ochronę przeciwpowodziową w mieście. Montaż nowych urządzeń oczyszczających i modernizacja przepompowni znacząco wpłyną na jakość wód miejskich, które trafiają m.in. jezior Klasztorne i Karczemne.

Inwestycje wpłyną na zmniejszenie zanieczyszczeń trafiających do odbiorników podziemnych oraz licznych obszarów chronionych, w tym jezior i rzek. A co ważniejsze, nowe systemy zabezpieczą mieszkańców Pomorza przed powodziami i suszami.

 

 

Nowoczesna straż pożarna i ratownictwo

Jednostki ochotniczej straży pożarnej, włączone w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej dostaną nowy sprzęt. Budynki straży pożarnej będą zmodernizowane. Zostanie wprowadzony nowoczesny system monitorowania środowiska i wczesnego ostrzegania. Doposażenie jednostek ratowniczych pozwoli strażom skuteczniej i szybciej reagować na niebezpieczne wydarzenia związane ze zmianami klimatycznymi, m.in. powodzie i susze. Również mieszkańcy będą znacznie szybciej informowani o istniejących zagrożeniach. Ze specjalistycznego sprzętu skorzystają strażacy z Potęgowa, Dębnicy Kaszubskiej, Słupska, Kobylnicy, Pucka, Władysławowa, Gniewina, Ryjewa, Sopotu, powiatu gdańskiego i kartuskiego.

Wszystkie projekty zostaną ukończone najpóźniej do końca września 2020 r.

Zobacz: umowy o dofinansowanie

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.