Urząd
Pobieranie krwi

Badania w kierunku HIV, HCV i kiły. Rusza konkurs na działanie PKD w Trójmieście i Słupsku

Fot. Pixabay.com
07.01.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.01.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie województwa pomorskiego. Oferty można składać do 29 stycznia, a umowa z wykonawcą zostanie zawarta do 10 grudnia 2021 r.

Konkurs został ogłoszony 7 stycznia 2021 r.

Jakie będą zadania wykonawcy?

Idea konkursu wpisuje się w zadania z zakresu zdrowia publicznego. Konkurs skierowany jest m.in. organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS. W ogłoszeniu zawarte są niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu, jak m.in.: rodzaj zadania, wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania, zasady ich przyznawania, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. W ramach PKD ma być m.in. zapewniona możliwość:

  • wykonywania anonimowych i bezpłatnych badań diagnostycznych w kierunku zakażenia HIV oraz fakultatywnie w kierunku HCV i kiły, a także wsparcia i pokierowania osób seropozytywnych do dalszej opieki medycznej,
  • prowadzenia profesjonalnego poradnictwa okołotestowego przez doradców posiadających certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS,
  • gromadzenia danych epidemiologicznych o drogach szerzenia się zakażeń HIV oraz w zależności od badań realizowanych w PKD – WZW C oraz kiły, w oparciu o informacje uzyskane od osób zgłaszających się do PKD;
  • prowadzenia działań promujących PKD.

– Konkurs na prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa pomorskiego ogłaszamy już po raz 13. Systematycznie zwiększamy zakres naszego wsparcia. W zeszłym roku samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na działalność PKD 100 tys. zł (80 tys. w 2019 r.). W tym roku zwiększyliśmy tę kwotę do 150 tys. zł  oraz poszerzyliśmy zakres badań – mówi zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Maciej Laszkiewicz. – PKD dofinansowywane są również ze środków centralnych (przez Krajowe Centrum ds. AIDS), jednak tylko gdy prowadzone są przez organizacje pozarządowe. W przypadku PKD w Słupsku, w 2019 oraz 2020 r. do konkursu przystąpił jedynie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Sp. z o.o., więc prowadzenie PKD w całości finansowane było ze środków samorządu – dodał Laszkiewicz.

Samorząd województwa pomorskiego (SWP) od 2009 r. finansuje punkt konsultacyjno-diagnostyczny (PKD) w Słupsku, a od 2019 r. dofinansowuje również funkcjonowanie PKD w Gdańsku i Gdyni. W sumie od 2012 r. do listopada 2020 r. ze środków SWP w PKD w Słupsku i w Trójmieście w ramach dyżurów certyfikowanych doradców, przebadano 5 724 osoby, z czego u 29 wykryto zakażenie HIV.

Jak i do kiedy można składać oferty?

Oferty można przesłać:

  • listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Zdrowia, ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk,
  • lub drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty i wymaganych załączników na adres e-mail: dz@pomorskie.eu,
  • lub poprzez platformę ePUAP.

Termin składania ofert upływa 29 stycznia 2021 r. o godz. 15.30.

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58:

Badania w kierunku HIV, HCV i kiły

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS z 2020 r. w ramach sieci PKD powinno się zapewnić możliwość wykonywania badania w kierunku zakażenia HIV, jak również przeprowadzenie jak najszerszej diagnostyki i leczenia innych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, wskaźniki zapadalności na kiłę na 100 tys. w województwie pomorskim są wyższe niż średnia dla kraju (2017 r.: 4,31 (województwo pomorskie) vs. 4,15 (Polska); 2018 r.: 3,87 vs. 3,76; 2019 r.: 4,28 vs. 4,25). Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, co najmniej 5 mln spośród 36,9 mln osób zakażonych HIV jest też zakażonych HCV. W przypadku osób stosujących narkotyki drogą dożylną odsetek ten wzrasta nawet do 90 proc.

– Dlatego też podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu badań diagnostycznych oferowanych w PKD, a finansowanych ze środków z budżetu województwa o badania diagnostyczne w kierunku kiły i HCV – wyjaśnia zastępca dyrektora Maciej Laszkiewicz.

Zobacz: Ogłoszenie o konkursie

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.