Urząd
Aktywne Sołectwo Pomorskie. 10 tysięcy złotych na zmiany w kilkudziesięciu pomorskich wsiach

Aktywne Sołectwo Pomorskie. 10 tysięcy złotych na zmiany w kilkudziesięciu pomorskich wsiach

Fot. mat. UMWP
26.04.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
26.04.2021

Place zabaw, strefy rekreacyjne a nawet kącik wędkarza. To tylko niektóre inwestycje, jakie zostaną zrealizowane dzięki wsparciu w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego. Wsparcie otrzyma 40 miejscowości z całego regionu.

Decyzję o przekazaniu wsparcia podjęli radni województwa 26 kwietnia 2021 r. podczas XXXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

10 tysięcy dla sołectw

To była już czwarta edycja konkursu Aktywne Sołectwo Pomorskie. Z roku na rok konkurs, cieszy się on coraz większym zainteresowaniem.

– W 2021 r. złożone zostały aż 92 wnioski – poinformował Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Aplikacje były ocenianie przez specjalną komisję powołaną przez marszałka województwa pomorskiego.

W jej pracach brali udział również przedstawiciele Pomorskiej Izby Rolniczej. A co oceniała komisja?

– Liczył się między innymi wpływ inwestycji na integrację lokalnej społeczności, zachowanie dziedzictwa kulturowego czy podniesienie wartości krajobrazu – wyjaśnił Sarnowski.

W głosowaniu nad uchwałą przyznającą dotacje radni byli jednogłośni.

Co powstanie dzięki dotacji?

Wsparcie przyznane w programie może być wydatkowane między innymi na budowę infrastruktury rekreacyjnej. I tak np. w Tuchomku powstanie ścieżka turystyczna wraz z infrastrukturą. Z kolei w Lubianie, Pręgowie czy Benowie wybudowane będą place zabaw. W Iwicznie zmodernizowana zostanie Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego, w której zainstalowane będzie ekologiczne źródło ciepła. Inwestycje będą zrealizowane w 40 miejscowościach. Łącznie pomorskie miejscowości otrzymają 397 TYSIĘCY złotych.

Czym jest Aktywne Sołectwo?

Przyznane dofinansowanie ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Ideą Aktywnego Sołectwa pomorskiego jest wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy w dużej mierze służą poprawie atrakcyjności obszarów wiejskich. Warto pamiętać, że takie małe, lokalne projekty sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych oraz umacnianiu kontaktów społecznych.

Szczegółowa lista miejscowości oraz realizowanych projektów w załączniku do uchwały.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.