Aktualności

XXVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 25 lutego 2013 r., radni poddali się badaniom profilaktycznym, m.in. spirometrii, badaniom ciśnienia i poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi. Pomorscy samorządowcy sprawdzili swoje BMI, a także mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy.

Radni zgodzili się na przekształcenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w spółkę prawa handlowego. 20 głosów było za, 7 – przeciw, 3 – wstrzymujące się.
 
– Ta uchwała inicjuje cały długi i skomplikowany proces przekształcenia szpitala w spółkę – argumentowała wicemarszałekHanna Zych-Cisoń. – Dopiero po jej przyjęciu podjęte zostaną dalsze czynności, m.in. sporządzenie aktu przekształcenia wraz z aktem założycielskim, rejestracja spółki w KRS, negocjacje z wierzycielami, złożenie wniosku do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie dotacji na spłatę części zobowiązań placówki oraz rozliczenie udzielonej dotacji. Wszystkie czynności muszą zostać dokonane do 31 grudnia 2013 roku, gdyż po tej dacie wnioski składane do Ministerstwa Zdrowia nie będą rozpatrywane.
 
Podczas sesji radni Sejmiku Województwa Pomorskiego podjęli też decyzję o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na Pomorzu. Głównym celem uchwały jest poprawa stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie krajobrazu kulturowego.
 
– Komisja oceniła złożone wnioski i wyłoniła 12 projektów, proponując udzielenie dotacji na ich realizację w kwocie 600 tysięcy złotych – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Dzięki dofinansowaniu uda się kontynuować remonty w ubogich parafiach, posiadających cenne obiekty sakralne.
 
Pieniądze otrzyma dziewięć kościołów: w Nowym Stawie, Kończewicach, Różynach, Miłoradzu, Nowej Cerkwi, Pelplinie, Krzyżanowie, Kmiecinie i Lignowach Szlacheckich, a także dom podcieniowy w Orłowie i dom holenderski w Drewnicy.
 
W dalszej części sesji radni zatwierdzili uchwały w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego prof. Józefowi Borzyszkowskiemu oraz Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Uroczyste wręczenie tych najważniejszych pomorskich wyróżnień nastąpi podczas kolejnej, marcowej sesji sejmiku.
 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu