Aktualności

Spotkanie Komitetu Regionów w Brukseli. Rozmowy o Pawle Adamowiczu, praworządności i migrantach

134. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Parlamencie Europejskim.
134. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Parlamencie Europejskim. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Kwietniowa sesja Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) w Brukseli trwała dwa dni. 10 i 11 kwietnia 2019 r. członkowie CoR dyskutowali o przyszłym unijnym budżecie, problemach migracji oraz podstawowych wartościach i prawach UE. Nie zabrakło akcentu pomorskiego. Pierwszego dnia w budynku CoR została odsłonięta tablica pamiątkowa Pawła Adamowicza, a podczas debat nazwisko zamordowanego prezydenta Gdańska było wielokrotnie przywoływane.

 

Czyt. więcej: W Brukseli odsłonięto tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza.

 

Timmermans: „Praworządność to pierwsze prawo UE"

Najwięcej emocji 134. sesji plenarnej CoR, 10-11 kwietnia 2019 r. wzbudziła dyskusja o praworządności i wartościach, jakie łączą wszystkich Europejczyków. Prelegenci przywoływali wartości ważne dla zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, czyli wolność, praworządność, otwartość oraz tolerancyjność.

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, mówił o tym, że państwo prawa to podstawowe prawo UE. – Bez niej nie ma innych praw – podkreślał Timmermans. – To dlatego praworządność zapisana jest w drugim artykule Traktatu o Unii Europejskiej, a nie w artykule numer dwieście – tłumaczył. Timmermans mówił o problemach prawa w Polsce i wątpliwościach dotyczących niezawisłości sądów. Jak podkreślał, problemy sędziów w jednym kraju, są problemami całej UE, bo każdy sędzia krajowy jest jednocześnie sędzią unijnym. Zapowiedział też, że w czerwcu Komisja Europejska przedstawi swoje propozycje dotyczące rozwiązania sytuacji praworządności m.in. w Polsce.

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wspomniał także Pawła Adamowicza. – Mam wrażenie, że coraz więcej polityków i krajów dąży do dzielenia, zamiast łączyć – mówił Timmermans. – Pamiętam Pawła Adamowicza jako polityka otwartego na dialog i kompromis. Prezydent Gdańska zostawił dla nas zadanie. Mamy łączyć ludzi, a nie ich dzielić – zaznaczył Timmermans.

Głos zabrał także Michael O`Flaherty, dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE, który podkreślał coraz większe zaufanie, jakim mieszkańcy Unii Europejskiej darzą samorządy. – Szukajmy w miastach i regionach najlepszych rozwiązań dla polityk ogólnokrajowych – mówił O`Flaherty. – Wypracowane lokalnie pomysły działają najlepiej. Chcę też przypomnieć ostatnie słowa Pawła Adamowicza, który powiedział chwilę przed śmiercią „To czas dzielenia się dobrem". Możemy się nim dzielić, przestrzegając praworządności w UE – tłumaczył O`Flaherty.

 

Negocjacje budżetowe

Członkowie CoR rozmawiali także o przyszłym budżecie unijnym, który będzie obowiązywał w latach 2021-2027. Wpływ na jego zasady ma zbliżający się brexit. Przebieg negocjacji relacjonował Jean Arthius, przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. – Budżet UE to budżet umiarkowany – tłumaczył Jean Arthius. – To 1 proc. PKB, a w innych państwach jest to przecież nawet 40-50 proc. Komitet Regionów i Parlament Europejski chcą zwiększenia wkładu do budżetu UE z 1 proc. do 1,3 proc. PKB – zaznaczył Arthius.

Komitet Regionów krytycznie odniósł się do wszelkich cięć w funduszach regionalnych UE i ograniczaniu polityki spójności. To ona wspiera regiony, których gospodarki będą najbardziej dotknięte konsekwencjami brexitu. – Nie możemy zgodzić się na cięcia, jakie w zakresie budżetu planuje Komisja Europejska – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i członek CoR. – Nowe zasady mogą spowodować, że pula środków przyznanych Polsce zmniejszy się nawet o 23 proc., czyli o wiele więcej niż wynosi spadek budżetu polityki spójności (około 10 proc.). Takie zmniejszenie finansowania jest niewspółmierne do poziomu rozwoju gospodarczego naszego kraju – tłumaczy Struk.

 

Nowa inicjatywa – integracja migrantów w regionach

Samorządowcy ze wszystkich unijnych krajów zawarli też specjalne porozumienie. Chodzi o inicjatywę „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów", czyli wspólne działania na rzecz Europy przeciwdziałającej wyłączeniu społecznemu. Integracja to aspekt, na który duży wpływ mają właśnie regiony i miasta. Lokalne społeczności powinny wypracować modele włączające migrantów w życie swoich wspólnot. Nowa platforma #Regions4Intergration ma umożliwić łatwiejsze dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka