Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/04/drzewa_zulawy2048-11.jpg Zielony Ład staje się lokalny. W okolicy Sztutowa posadzono 130 drzewek owocowych

Zielony Ład staje się lokalny. W okolicy Sztutowa posadzono 130 drzewek owocowych

Uczestnicy akcji sadzenia drzewek w gminie Sztutowo. Fot. Karol Stańczak
20.04.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
20.04.2022

Inicjatywa Komitetu Regionów pod nazwą „Zielony Ład staje się lokalny” polega na prowadzeniu zalesiania i sadzeniu drzew w regionach Unii Europejskiej. W ramach tej akcji 20 kwietnia 2022 r. w okolicy Sztutowa w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana zasadzonych zostało 130 drzewek owocowych, w tym jabłonie, grusze i śliwy.

Inicjatywa Komitetu Regionów zakłada posadzenie 3 miliardów drzew do 2030 r. Jej celem jest promowanie przejścia na neutralność klimatyczną dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich przez lokalne społeczności, jak również pokazanie, w jaki sposób regiony, miasta i wsie mogą działać na rzecz przystosowania się i łagodzenia zmian klimatu.

W zgodzie z naturą

W sadzeniu drzew w gminie Sztutowo wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, władze gminy Sztutowo, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie oraz pracownicy Pomorskiego Zespół Parków Krajobrazowych. Działanie to stanowiło nie tylko włączenie się w akcję prowadzoną w całej UE, ale także dalszy ciąg projektu realizowanego przez PZPK. Już od 15 lat na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana i jego otuliny prowadzone są bowiem działania z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Stworzone w ten sposób tzw. zadrzewienia śródpolne w postaci szpalerów i skupisk zieleni spełniają ogromną rolę w krajobrazie rolniczym naszego regionu. W sąsiedztwie drzew powstały miejsca schronienia dla licznych gatunków zwierząt, w tym ptaków, gwarantujących m.in. naturalną ochronę pól przed szkodnikami roślin. Wiosną kwitnące drzewa owocowe oraz wierzby dostarczają pożywienia owadom zapylającym, a jesienią z ich owoców korzystają ptaki i ssaki.

– Zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne stanowią o niepowtarzalnym pięknie lokalnego krajobrazu, są ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Projekt ten jest swego rodzaju przesłaniem, że w dobie nowoczesnego rolnictwa można gospodarować w zgodzie z naturą, chroniąc zasoby środowiska przyrodniczego.

Specjalistyczne badania wskazują na ochronne właściwości zadrzewień i ich dobroczynną rolę z punktu widzenia gospodarki rolnej. Tworzą specyficzny mikroklimat sprzyjający rolnikom w ich zmaganiach o lepsze plony, regulują stosunki wodne na polach oraz chronią je przed wiatrami i erozją. Są też barierą dla przenoszonych z wiatrem związków chemicznych z nawozów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.