Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zespół AIDS – IV spotkanie

Zespół AIDS – IV spotkanie

Fot. pixabay

Jacek Sękiewicz, Przewodniczący Zespołu  powitał zgromadzonych po raz pierwszy w nowym roku. Następnie przedstawił osiągnięcia Pana Zbigniewa Zawadzkiego (Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku) wyróżnionego przez Kapitułę w Konkursie „Pozytywnie Otwarci” za najciekawsze programy w obszarze edukacji i aktywizacji, profilaktyki oraz diagnostyki i monitoringu HIV. Wręczył mu pamiątkowy album w imieniu Pana Marszałka Województwa Pomorskiego.

W kolejnej części spotkania omówione zostały wydarzenia zaplanowane w roku 2018. I tak członkowie Zespołu wyrazili chęć organizacji i uczestnictwa w :

  1. 20 maja – Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
  2. 25 kwietnia – festiwal filmowy o tematyce HIV/AIDS
  3. Połowa czerwca – wizyta studyjna w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenie Solidarni „Plus” Eko Szkoła Życia w Wandzinie
  4. Koniec września – wizyta studyjna w Słupsku, miejscu działania PKD.

Następnie ustalono, że dane o stanie realizacji zadań  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie pomorskim zostaną zebrane i przekazane do Sekretarza Zespołu. Dane te posłużą do wydania Raportu Rocznego z realizacji ww. zadań. Raport ten będzie zawierał także charakterystykę demograficzną województwa, informacje o epidemiologii HIV i AIDS, o opiece medycznej nad chorymi na AIDS, o wsparciu socjalnym dla chorych i zakażonych oraz rekomendacje i wnioski. Prace nad raportem zostały rozdzielone wśród członków Zespołu.

Ostatnim punktem spotkania była informacja o zasadach finansowania punktów konsultacyjno – diagnostycznych w roku 2018 ze środków Krajowego Centrum ds. AIDS. Działające w naszym województwie dwa takie punkty (w Gdańsku i w Słupsku) finansowanie otrzymają dopiero od 22 stycznia i dopiero wtedy będą mogły przyjmować pacjentów. Umowa z KC ds. AIDS zostanie podpisana na trzy lata.

 Następne spotkanie Zespołu zaplanowano na 20 marca 2018 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.