Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8ef5e27d-e0fe-4830-a01b-7cfe377c2375.jpg Zarząd Województwa Pomorskiego z absolutorium. Radni województwa przyjęli sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Zarząd Województwa Pomorskiego z absolutorium. Radni województwa przyjęli sprawozdanie finansowe za 2017 rok

47. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Skarbnik województwa Henryk Halman prezentuje sprawozdanie z wykonania planów finansowych.

Podczas XLVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 25 czerwca 2018 r. radni debatowali nad przyjęciem sprawozdania z wykonana budżetu za 2017 rok. Było również głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Województwa absolutorium.

 

Czerwcowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego to tradycyjnie czas podsumowania budżetu województwa. Radni byli zgodni, że budżet za rok 2017 został dobrze wykonany.

 

Wysokie przychody

W 2017 roku dochody województwa pomorskiego wyniosły 817 988 667 zł – W tej kwocie dochody własne samorządu wyniosły 529 165 402 mln zł. Najwięcej, bo aż 313 137 235 zł pochodziło z udziałów w podatku CIT, czyli podatku płaconego przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Największym płatnikiem był Lotos. Do kasy województwa paliwowy koncern wpłacił prawie 40 mln zł – dodał. Ze źródeł zewnętrznych największą pulę dochodów stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa. Są to środki, którymi władze centralne wspomagają samorządy w realizacji zadań. W 2017 roku województwo pomorskie otrzymało w z budżetu państwa 264 682 541 zł. Budżet został również zasilony kwotą około 10 mln zł, która pochodziła ze sprzedaży majątku województwa. Deficyt budżetowy na koniec 2017 r. wyniósł zaledwie 17 016 205 zł. – Warto zaznaczyć, że ten deficyt jest dużo niższy niż zakładany przy konstruowaniu budżetu – podkreślił marszałek.

 

Na co zostały wydane pieniądze?

W 2017 roku wydatki ogółem wyniosły 835 044 872 zł. – To o ponad 120 mln więcej niż w 2016 roku – zaznaczył marszałek Struk. Tradycyjnie najwięcej wydawailiśmy na transport publiczny. W 2017 roku na ten cel przeznaczonych było 328 358 021 zł. – Były to głównie na dotacje dla przewoźników kolejowych oraz autobusowych. 53 mln zł przeznaczyliśmy na rozbudowę i modernizację sieci dróg wojewódzkich – wyliczał Mieczysław Struk. Dużo wydaliśmy również na kulturę. Na ten cel przeznaczonych było 96 553 967 zł, z czego aż 79 mln zł otrzymały samorządowe instytucje kultury. Najwięcej, bo aż 17 mln zł trafiło do Opery Bałtyckiej, a 9 mln do Teatru Muzycznego w Gdyni. Ponad 5 mln zł otrzymał na inwestycje Teatr Wybrzeże. Współfinansowane były również różne inicjatywy kulturalne, takie jak np. Pomorska Nagroda Artystyczna. Ważną pozycję w budżecie stanowią wydatki związane ze zdrowiem. – To 85 676 298 zł. Za te pieniądze podnosimy jakość leczenia w pomorskich szpitalach. Wspieramy również system ratowniczy. Za milion złotych zmodernizowaliśmy dwie stacje pogotowia ratunkowego w Gdańsku i Słupsku – dodał marszałek. Na politykę społeczną przeznaczyliśmy około 58 mln zł. W tym aż 6 mln zł skierowaliśmy do Domu im. Janusza Korczaka oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

 

Absolutorium dla Zarządu Województwa

Po przyjęciu sprawozdania finansowego radni rozpatrzyli wniosek o udzielenie Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium była bardzo krótka. – Budżet jest wykonany bardzo dobrze. Regionalna Izba Obrachunkowa nie znalazła żadnych nieprawidłowości – stwierdził podczas dyskusji radny Platformy Obywatelskiej Leszek Bona. Również radni opozycji byli zgodni, że budżet jest bardzo dobrze wykonany. – Tradycyjnie jednak zagłosujemy przeciwko absolutorium. Nie możemy zgodzić się na prowadzoną politykę finansową, choćby w aspekcie inwestycji drogowych czy w służbie zdrowia – stwierdził Jerzy Barzowski, przewodniczący kluby radnych PiS. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 28 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 23, a przeciw było 3. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków województwa pomorskiego znajdziesz w prezentacji z wykonania budżetu za rok 2017

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.