Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zaproszenie do udziału w spotkaniu “Efektywna realizacja usług społecznych”

Zaproszenie do udziału w spotkaniu “Efektywna realizacja usług społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy współudziale Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje spotkanie:

Efektywna realizacja usług społecznych

Tematyka spotkania koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z obligacjami społecznymi oraz funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. 

Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych przedstawi dr Krzysztof Herbst 

Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych przedstawi Cezary Miżejewski 

 

Spotkanie odbędzie się w godz. 10:00 – 15:30 w dniu 14 lutego 2018r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.

 

Rejestracja na spotkanie odbywać się będzie na podstawie Formularza zgłoszeniowego  Wypełniony Formularz proszę przesłać do dnia 10 lutego 2018 r. na adres  
e-mail: b.balka@pomorskie.eu 

 

Do pobrania:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacja: Obligacje społeczne

Prezentacja: Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych