Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3d19f86f-d872-4434-bb16-f471f9024c7b.jpg Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie “Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie “Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

w imieniu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych zapraszamy Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu  pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIE: szkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniwe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w zależności od siedziby Państwa przedsiębiorstwa odbywać się będą w Szczecinie lub Gdańsku.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym szkoleniu, które pozwoli Państwu rozwinąć działalność przedsiębiorstwa, zdobyć nowych klientów i poszerzyć horyzonty. Szkolenie to jest odpowiedzią na szeroko zakrojoną w Polsce i Europie akcję zaangażowania w proces zamówień publicznych jak największej ilości tzw. przedsiębiorstw społecznych, którym dedykowane jest wsparcie poprzez szereg klauzul społecznych, które te przedsiębiorstwa uprzywilejowują w stosunku do innych wykonawców. Zamawiający coraz chętniej stosują klauzule społeczne doceniając wyjątkową jakość świadczonych przez przedsiębiorstwa społeczne usług i ich szczególną rolę w życiu społecznym i gospodarczym.  Aby proces ten mógł przynieść wymierne rezultaty tj. wzmocnić przedsiębiorstwa społeczne
i dać im rzeczywistą możliwość konkurowania na  rynku dostaw, usług czy nawet robót budowlanych, przedsiębiorstwa te muszą otworzyć się na te nowe możliwości i nauczyć skutecznie z nich korzystać.

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do skutecznego brania udziału w przetargach  i ich wygrywania. Podczas szkolenia nauczycie się Państwo w praktyce gdzie szukać zamówień odpowiadających profilowi Państwa działalności, jak czytać dokumenty przetargowe i składać profesjonalne oferty. Podczas szkolenia a także po jego zakończeniu dzięki opiece profesjonalnych doradców, będziecie mogli Państwo całkowicie bezpiecznie brać udział w przetargach bez obawy niezrozumienia tego procesu czy trudności
w przygotowaniu oferty.

Szkolenie,  które Państwu proponujemy to nie nauka teorii ale przede wszystkim praktyka. Każde przedsiębiorstwo w nim uczestniczące zostanie potraktowane indywidualnie a ćwiczenia zostaną dostosowane do profilu działalności i zapotrzebowania rynku.
Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie Państwa do profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzenia konkurencyjnej oferty przetargowej. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie:
– sposobów ubiegania się o zamówienia publiczne,
– prawidłowego korzystania z przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych,
– sporządzania oferty zwiększającej szanse na wygranie przetargu,
– kontrolowania przebiegu postępowania,
– najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców składających ofertę przetargową.
Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Szkolenie ma stanowić kompendium aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz praktyki, która wynika z doświadczenia, doktryny i orzecznictwa. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów  z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy będą uczyć się poprzez doświadczenie, ćwiczyć różne sytuacje, będą mieli także możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Zachodniopomorskie Forum
Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
tel. 91 812 09 12
http://www.zafos.pl