Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/00a14bf1-d8f1-4c7f-82dc-91ab5262fc63-6.jpg Zakończenie naboru w Programie Południowy Bałtyk

Zakończenie naboru w Programie Południowy Bałtyk

depositphoto

Kwota wsparcia przewyższa dostępną pulę środków w programie. Największym zainteresowaniem cieszyły się zielone technologie. Siedem projektów ubiega się o pomoc unijną na rozwój metod poprawiających stan środowiska.

Celem pozostałych dziewięciu przedsięwzięć jest wsparcie zrównoważonego transportu, rynku pracy i współpracy instytucji.

W połowie maja 2019 roku Komitet Monitorujący podejmie decyzję, które projekty otrzymają dofinansowanie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.