Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Z powodu koronawirusa planowe porady i badania na Pomorzu zostają zawieszone

Z powodu koronawirusa planowe porady i badania na Pomorzu zostają zawieszone

Łóżka szpitalne

W związku z sytuacją epidemiczną planowe zabiegi, wizyty konsultacyjne czy badania w szpitalach marszałkowskich na Pomorzu zostają ograniczone. Wizyty nie będą odwoływane, a przekładane. Nie znaczy to, że pacjenci zostaną bez opieki. W wielu przychodniach i poradniach działa teleopieka medyczna. Można skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką czy położną. Co ważne, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia np. udar, zawał, wypadek pacjenci będą przyjmowani.

 

Ograniczenie udzielania świadczeń wynika z zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19.

 

Badania i porady odroczone

Zgodnie z wytycznymi NFZ zalecane jest ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to planowych pobytów w szpitalach w celu m.in. diagnostyki oraz zabiegów leczniczych i operacyjnych, rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zalecenia obejmują też ambulatoryjne badania diagnostyczne jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badania profilaktyczne i szczepienia ochronne.     

 

Sytuacja w tzw. szpitalach marszałkowskich

Decyzje o zmianach systemu udzielanych świadczeń są podejmowane na bieżąco. Aktualne informacje dostępne są na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych (Facebook) podmiotów leczniczych. Ponadto, w szpitalach obowiązuje zakaz odwiedzin, przebywania w nich przedstawicieli medycznych i wolontariuszy. – Musimy wszyscy pamiętać, że sytuacja w związku z epidemią rozwija się bardzo dynamicznie. Cały personel medyczny, wszyscy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie, fizjoterapeuci, pracownicy administracji i oczywiście zarządy podmiotów leczniczych dokładają wszelkich starań, aby podejmować działania adekwatne do aktualnych wyzwań – tłumaczy Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. – Są to często bardzo trudne decyzje, jednak za każdym razem są one podejmowane po to, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentom i wszystkim Pomorzanom – dodaje Kapała-Sokalska.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych marszałkowskich podmiotów leczniczych.

 

Szpitale Pomorskie

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 zarząd spółki prosi wszystkich pacjentów o pozostanie w domu, jeżeli to możliwe. Od 16 marca 2020 r. w poradniach przyszpitalnych w Szpitalu Morskim im. PCK i Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni wstrzymana zostaje do odwołania większość zabiegów i wizyt. Realizowane są wyłącznie przyjęcia w stanach nagłych oraz pilne porady (po decyzji lekarza, pacjentom bez gorączki i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych). Pacjenci objęci opieką onkologiczną (chemioterapia) i hematologiczną będą przyjmowani nadal, w celu kontynuacji leczenia, podobnie jak pacjenci wymagający pilnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach DiLO. W razie możliwości porady w szczególności kontrolne realizujemy w trybie teleporady w godzinach pracy poradni. Uwzględniając powyższe, pacjenci proszeni są o nieprzychodzenie do przychodni na wizyty niewymagające pilnej konsultacji oraz oczekiwanie na kontakt telefoniczny (rejestratorki, lekarza).

Diagnostyka radiologiczna (TK, RTG, USG, USG piersi, mammografia, biopsje pod kontrolą USG i mammografu) – realizowana jest wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów poradni przyjętych w trybie pilnym i w ramach DiLO oraz pacjentów poddawanych chemioterapii, kontrolowanych pod kątem skuteczności leczenia i kwalifikowanych do leczenia chemioterapeutycznego i radioterapeutycznego. Pacjenci, którzy wymagają przedłużenia leczenia, ordynacji leków mogą uzyskać e-recepty w ramach świadczeń udzielanych w POZ (w oparciu o zaświadczenia o objęciu opieką lekarza specjalisty), lub istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej lekarza onkologa udzielającego świadczeń w poradni onkologicznej (po uprzedniej rejestracji za pomocą infolinii pod nr 224 800 800).

W szpitalach tej spółki zawieszone zostały też porody rodzinne.

 

Copernicus 

Wszelkie i na bieżąco aktualizowane informacje dla pacjentów są na stronie internetowej spółki Copernicus PL.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku 

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszone udzielanie świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to np. zabiegów, rehabilitacji, AOS, badań (np.TK, MRI, USG, gastroskopia, kolonoskopia), szczepień. Ponadto zarząd szpitala apeluje o ograniczenie do minimum wizyt w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby umawiać się na wizytę do lekarza tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne. W pierwszej kolejności należy skorzystać z porady lekarza lub pielęgniarki drogą telefoniczną. W wyniku konsultacji telefonicznej możliwe jest także uzyskanie porady, e-recepty, a nawet e-zwolnienia.

Na terenie Słupska i powiatu słupskiego świadczenia w ramach Nocnej Opieki Chorych realizowane są w trzech punktach:

  • w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, w poradniach specjalistycznych przy głównym wejściu do szpitala, tel. 59 846 01 02
  • w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka przy ul. Mickiewicza 12 w Ustce, tel. 59 815 42 28, 59 815 42 29
  • w NZOZ w Kobylnicy przy ul. Głównej 54a, tel. 59 842 90 49.

Pomoc jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Poradnia Hematologiczna w Słupsku

Od 18 marca 2020 r. do odwołania wstrzymane zostają planowe konsultacje w Poradni Hematologicznej w Słupsku. Jednak nadal będzie leczenie w programach lekowych, ratunkowym dostępie do technologii lekowych i chemioterapii nowotworów przewlekłych. W stabilnych przypadkach leki wydane będą na 2-3 miesiące. Miejscem odbioru leków, po ustaleniu terminu, będzie apteka szpitalna. W przypadkach pogorszenia stanu zdrowia pacjentów leczonych w poradni, konieczności analizy badań laboratoryjnych i modyfikacji dawki leków szpital prosi o kontakt telefoniczny. Uruchomiona zostaje infolinia hematologiczna tel. 798 544 364, preferowane godziny kontaktu: 9.0015.00. Kontakt telefoniczny z dyżurnym hematologiem, gdy: istnieje konieczność kontynuowania leczenia , przedłużenia leków. Termin odbioru leków przekazany zostanie telefonicznie, wystąpi pogorszenie stanu zdrowia, pogorszenie wyników badań laboratoryjnych, pojawi się problem z uzyskaniem świadczenia medycznego z zakresu hematologii w innej placówce służby zdrowia.

W celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta należy skontaktować sie z oddziałem, na ktorym on przebywa i podać imię i nazwisko pacjenta, imię i nazwisko osoby uprawnionej przez pacjenta do uzyskania informacji, adres zamieszkania (zameldowania) pacjenta oraz PESEL pacjenta.

Dodatkowo, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo słupski szpital zawiesza odbywanie praktyk.

 

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Od 17 marca wszystkie zabiegi są wstrzymane. Wizyty w poradniach są zawieszone i przesunięte na późniejszy termin.

 

Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażynskiego  w Gdańsku

Od 17 marca zostają czasowo zawieszone: planowe przyjęcia do szpitala, przychodni specjalistycznej, poradni rehabilitacyjnej, badania diagnostyczne i zabiegi chirurgiczne. Pracownicy szpitala będę się kontaktować w celu ustalenia nowych terminów wizyt. 

Ponato, zmianie ulega funkcjonowanie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Od  16 marca 2020 r.do odwołania pacjenci powyżej 18. roku życia są przyjmowani na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki. Poradnia znajduje się w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej budynek nr 2. Aktualny numer telefonu do NOCH dla dorosłych 58 520 93 22.  Miejsce przyjmowania pacjentów do 18. roku życia pozostaje bez zmian

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku

Zawieszono oddział dzienny, bez określania terminu wznowienia. Od 16 marca wstrzymano udzielanie porad w Poradni Zdrowia Psychicznego – porady będą udzielane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, na razie nie dotyczy psychologów. Dyżur telefoniczny psychiatry i porada pod numerem 58 524 75 66 w godzinach pracy poradni. Poza poradą i wsparciem psychiatrycznym można otrzymać niezbędną e-receptę. Iniekcje o przedłużonym działaniu są wykonywane jak dotychczas. Terminy dla pacjentów pierwszorazowych, w stanie pogorszenia stanu zdrowia i po leczeniu szpitalnym są ustalane przez lekarza indywidualnie.

We wszystkich oddziałach wstrzymano odwiedziny pacjentów do odwołania. Przekazywanie rzeczy osobistych dla pacjentów odbywać się będzie poprzez personel medyczny szpitala. Wstrzymane jest też udzielanie pacjentom przepustek.  Ponadto, wprowadzono do użycia szybki test na grypę.

 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

Wszystkie wizyty są wstrzymane do odwołania.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.