Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Z Bałtyku na Adriatyk. Eksperci debatowali o przyszłości transportowego korytarza

Z Bałtyku na Adriatyk. Eksperci debatowali o przyszłości transportowego korytarza

Fot. Aleksander Olszak

Drogi, koleje, porty w 2030 – inwestycje infrastrukturalne. Taki temat miała debata zorganizowana w ramach konferencji Transport Week 2018.

 

To była już VIII edycja konferencji. Spotkanie odbyło się 6 marca w Filharmonii Bałtyckiej.

 

Cykliczne spotkania ekspertów

Debatę zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób związanych z branżą transportowa i logistyczną. Głos zabrali również przedstawiciele administracji samorządowej i morskiej oraz środowisk naukowych. – Cieszy mnie, że spotykamy się w tym gronie już po raz siódmy. Pokazuje to bardzo dobrze, że konferencja na stałe zagościła w kalendarzu transportowych wydarzeń nie tylko na Pomorzu, ale i w Polsce – przywitał gości Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

 

Korytarz Bałtyk-Adriatyk

Wicemarszałek Świlski zwrócił uwagę na to, że korytarz Bałtyk-Adriatyk jest dla Pomorza bardzo ważny: „Zadania związane z budową tego korytarza można jednak realizować w ramach obecnej administracji bez obowiązku powoływania krajowego koordynatora korytarza” – powiedział. Marszałek sceptycznie odniósł się także do alternatywnej koncepcji Korytarza Via-Carpatia, który jest silnie promowany przez obecne władze. Marszałek wyraził opinię, że „wpływ dla pomorskich portów morskich Via Carpatia będzie negatywny, nie mówiąc już o tym, że inwestycja ta może pochłonąć środki CEF przeznaczone dla pomorskich portów i korytarza Bałtyk-Adriatyk”. Podobnego zdania był Leszek Jurczyk, dyrektor ds. rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia, który stwierdził, że: „Via-Carpatia przyczyni się do skierowania większej ilości towarów do portu w Kłajpedzie, kosztem portów Gdyni i Gdańska”. 

 

Konferencja Drogi, Koleje, Porty w 2030 – inwestycje infrastrukturalne. Fot. mat. DRG UMWP

 

Kluczem dojazd do portów

Marszałek Świlski zaznaczył również, że: „Kluczową rolę dla portu w Gdyni odgrywać będzie zmodernizowana linia kolejowa 201. Będzie ona elektryfikowana”. Ważna też jest budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, za którą od dawna lobbują pomorskie środowiska. Przedstawiciel samorządu województwa pozytywnie odniósł się również do planów budowy Drogi Czerwonej w Gdyni, której nie powinno się jednak łączyć z lansowaną przez rząd trasą Via Maris.

 

Kontenery na Wiśle?

Podczas debaty poruszony został również temat rewitalizacji drogi wodnej dolnego biegu Wisły. Samorząd województwa bardzo mocno akcentuje konieczność rewitalizacji dróg wodnych E-40 i E-70. O tym projekcie pozytywnie wypowiedział się również Dominik Landa, dyrektor handlowy DCT Gdańsk, który zaznaczył także, że: „ w przewozach kontenerowych większą rolę odgrywa transport kolejowy”. Wykluczył jednocześnie możliwość współfinansowania rewitalizacji wiślanej drogi wodnej przez terminal DCT.  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.