Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/02/Sesja-II.png Sesja online

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XXIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. archiwum UMWP
29.11.2021
D K
D
K
29.11.2021

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada 2021 r. o godz. 11.00. W jej trakcie będzie pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na 2022 r.

Sesja będzie realizowana z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Dostępna będzie on-line na kanale Pomorskie.eu w serwisie YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie pomorskim na lata 2021-2024,
  • przyjęcia wieloletniego programu współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025,
  • przyjęcia programu współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok,
  • oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez samorząd województwa pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy,
  • uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego,
  • ograniczenie populacji zwierząt,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Zostanie też przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

Program sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.