Urząd
XXIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

XXIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

Fot. mat. pras. UMWP

XXIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego rozpocznie się w poniedziałek, 22 lutego 2021 r. o godz. 11.00. Będzie dostępna online na kanale Pomorskie.eu w serwisie YouTube. Obrady zostaną zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W porządku obrad m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia  stanowiska w sprawie podziału alokacji na kontynuację regionalnych programów operacyjnych w ramach projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce,
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego

Program sesji oraz dodatkowe materiały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.