Środowisko
Wybuduj instalację do produkcji biopaliw. Konkurs dla gmin i spółek komunalnych

Wybuduj instalację do produkcji biopaliw. Konkurs dla gmin i spółek komunalnych

Fot. pixabay.com
17.02.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
17.02.2021

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Konkurs dla gmin

Konkurs pilotażowy jest organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skierowany jest do gmin oraz spółek komunalnych. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie energetycznego ubóstwa w gminach poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które trafi do lokalnych gospodarstw. Jest też jeden warunek. Mianowicie gminy muszą zagwarantować, że gospodarstwa ubogie energetycznie zostaną wyposażone w piece do spalania pelletu, co najmniej 5 klasy emisyjności. Konkurs jest współfinansowany z tzw. Funduszy Norweskich.

Kilka informacji

Całkowita wartość konkursu to ponad 13 mln zł. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania, jaką można otrzymać to ok. 4.4 mln zł. Nabór przebiega w dwóch etapach. Na złożenie wniosku jest czas do 31 marca 2021 r. Następnie wnioski będą analizowane pod względem formalnym oraz merytorycznym. Jak przewidują organizatorzy, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r.

Szczegółowe informacje, wzory kart konkursowych i wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.