Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/1838585a-610e-4d16-84b9-b144008d5748.jpg Wszystko, co trzeba wiedzieć, by pomóc cudzoziemcom, którzy chcą pracować na Pomorzu [KONFERENCJA]

Wszystko, co trzeba wiedzieć, by pomóc cudzoziemcom, którzy chcą pracować na Pomorzu [KONFERENCJA]

Dyskutujący ludzie

Jak samorządy integrują obcokrajowców, wspierają imigrację zarobkową i przedsiębiorczość? Konferencja „Wyzwania dla samorządu terytorialnego w dobie imigracji ekonomicznej" odbędzie się 9 kwietnia w Muzeum Emigracji w Gdyni. Naukowcy, eksperci ds. emigracji i rynku pracy zastanowią się, czy integracja cudzoziemców z lokalnymi społecznościami może przynieść strategiczne korzyści dla pomorskiej gospodarki.

 

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli samorządu województwa, pomorskich starostw i gmin, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz przedstawicieli edukacji i ochrony zdrowia. W konferencji wezmą też udział marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Paweł Orłowski.

 

Tysiące imigrantów na Pomorzu

O tym, jak ważna dla rozwoju naszego regionu jest integracja cudzoziemców, świadczą liczby. W roku 2017 do urzędów pracy skierowano 130 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, a od początku 2018 roku urzędy zarejestrowały już 17 tys. takich oświadczeń.

W zeszłym roku Samorząd Województwa Pomorskiego przeprowadził badania „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”. Badania są dobrym punktem wyjścia do dyskusji oraz podejmowania inicjatyw w zakresie wspierania pracujących w naszym regionie obcokrajowców. Jedną z inicjatyw Samorządu Województwa Pomorskiego jest powołanie Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów. W ramach centrum przygotowane będą specjalne szkolenia dla urzędników, którzy współpracują z imigrantami. Chodzi o to, by byli profesjonalnie przygotowani do udzielania informacji, pomocy przy załatwianiu różnych formalności, przy legalizacji pracy i pobytu. Będą się uczyć, jak wspierać przedsiębiorczość i organizować dla imigrantów ochronę zdrowia, edukację, pomoc społeczną czy integrować ich ze społecznością lokalną.

 

Jak wspierać cudzoziemców?

W czasie spotkania w Muzeum Emigracji zaprezentowane zostaną dotychczasowe działania samorządu w zakresie wsparcia cudzoziemców, którzy chcą pracować na Pomorzu. Odbędzie się dyskusja o konkretnych rozwiązaniach, które wspierają integrację imigrantów. Udział w niej potwierdzili eksperci zajmujący się tą tematyką, przedstawiciele imigrantów oraz pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

Ważnym punktem spotkania będzie prezentacja badań „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”. Publikacja omawia sytuację Ukraińców, którzy mieszkają i pracują w województwie pomorskim. Zawiera też liczne wnioski i rekomendacje, z których skorzystają samorządy, organizacje pozarządowe i pracodawcy.

Zobacz: program konferencji (pdf)

 

Konferencja „Wyzwania dla samorządu terytorialnego w dobie imigracji ekonomicznej”

  • 9 kwietnia 2018 r., poniedziałek, godz. 10-14.30
  • Muzeum Emigracji
  • ul. Polska 1
  • Gdynia
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.