Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w okresie pandemii [INFORMACJA]

Wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w okresie pandemii [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia złączone dłonie kilku osób

 

Samorząd Województwa Pomorskiego wobec epidemii COVID-19 wdraża działania mające na celu wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw podejmowanych przez przedstawicieli sektora obywatelskiego. Oferowane wsparcie to m.in.: system mini-grantów, aktualizacja zadań publicznych i aneksy umów, wydłużenie terminów rozliczeń/sprawozdań, wsparcie Banków Żywności, pozyskiwanie dodatkowych środków, promocja działań organizacji pozarządowych, utworzenie banku danych o potrzebach placówek pomocy społecznej, pomoc finansowa ze środków Funduszu Pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Pomorska współpraca międzysektorowa kieruje swój uważny wzrok i energię w stronę dobra wspólnego – wspólnoty regionalnej Pomorza. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym załączniku.

 

Załącznik do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.