Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wsparcie dla rodzin oraz integracja społeczna. Do tego nowe przestrzenie publiczne. Rozpoczyna się rewitalizacja Człuchowa, Brus i Bytowa

Wsparcie dla rodzin oraz integracja społeczna. Do tego nowe przestrzenie publiczne. Rozpoczyna się rewitalizacja Człuchowa, Brus i Bytowa

Fot. Aleksander Olszak

Za ponad 20 mln zł realizowane będą inwestycje infrastrukturalne oraz społeczne. Powstaną centra wsparcia i integracji, a budynki mieszkalne i ulice wypięknieją. Z projektów skorzysta ponad 6 tys. osób.

 

Umowy o dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych we wtorek, 31 lipca 2018 r., podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski. Umowy zostały podpisane z burmistrzem Człuchowa Ryszardem Szybajło oraz z burmistrzami Bytowa i Brus Ryszardem Sylką i Witoldem Ossowskim.

 

Wsparcie rodzin w Człuchowie

W położonym na Krajnie Człuchowie utworzone zostanie Centrum Rodzin. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji i porad wychowawczych. Pedagodzy i psycholodzy pomogą w rodzinnych mediacjach, a asystenci rodziny zapewnią wsparcie środowiskowe. Realizowana będzie również pomoc prawna. Działać będzie klub seniora i grupy samopomocy.

Centrum Rodzin działać będzie w wyremontowanych pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury. Dodatkowo wyremontowane zostaną części wspólne 11 budynków mieszkalnych oraz sześciu podwórek. Ulice Szczecińska oraz Jacka i Agatki połączone zostaną ciągiem pieszo-jezdnym wraz z małą architekturą.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu rewitalizacji w Człuchowie. Fot. facebook.com/mieczyslawstruk

 

Co będzie w Brusach?

W centrum Brus na cele społeczne zostanie zaadaptowany budynek przy ulicy Szkolnej. Nowy wygląd zyska również jego otoczenie. Wyremontowany będzie też budynek mieszkalny i podwórko. W centrum usług społecznych powstanie placówka dziennego pobytu. Będą tam organizowane szkolenia i warsztaty związane m.in. z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Będzie działać również świetlica organizująca czas wolny dla rodzin oraz grupa wolontariuszy, którzy wspierać będą mieszkańców.

  

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu rewitalizacji w Brusach. Fot. facebook.com/Wiesław-Byczkowski-Wicemarszałek-Województwa-Pomorskiego

 

Wielka zmiana w Bytowie

W Bytowie realizowany będzie projekt społeczny skierowany do grupy 36 osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Wsparcie otrzymają również osoby uzależnione od alkoholu i zwolnione z zakładów karnych. W ramach reintegracji prowadzone będą warsztaty motywacyjne i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz edukacja kulturalna.

Duże zmiany infrastrukturalne czeka rejon ulicy Miłej. Sześć budynków mieszkalnych, zarówno wspólnot mieszkaniowych, jak i komunalnych, zostanie wyremontowanych. W ich otoczeniu powstaną elementy małej architektury oraz oświetlenie i place zabaw. Ulica Pochyła zostanie przebudowana. Odrestaurowany będzie również park przy ulicy Miłej, gdzie oprócz nowych chodników zasadzona zostanie ozdobna zieleń.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu rewitalizacji w Bytowie. Fot. facebook.com/Wiesław-Byczkowski-Wicemarszałek-Województwa-Pomorskiego

 

Ile pieniędzy otrzymają miasta?

Łączna wartość wszystkich projektów rewitalizacyjnych to ponad 20 mln zł. Człuchów otrzyma łącznie około 10 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pochodzić będzie prawie dziewięć mln zł. Z kolei na inwestycje w Bytowie przeznaczonych będzie prawie sześć mln zł, z czego ponad pięć mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych. Brusy otrzymają około pięć mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad cztery mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.