Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/windmills-g59aa5e3e9_1920.jpg Województwo pomorskie polskim liderem ekoinowacji. Są wyniki Eko-Indeksu Millennium

Województwo pomorskie polskim liderem ekoinowacji. Są wyniki Eko-Indeksu Millenium

Fot. pixabay.com
30.01.2023
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
30.01.2023

Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna to priorytetowe kierunki rozwoju naszego regionu. Bank Millennium w specjalnym raporcie Eko-Indeks Millennium sprawdził, jak w skali kraju realizowane są proekologiczne działania. Wyniki są jednoznaczne. Pomorskie jest na pierwszym miejscu wśród polskich województw.

Eko-Indeks Millenium został przygotowany przez Bank Millennium, Urząd Patentowy RP oraz uczelnie wyższe AGH i SGH.

Pomorskie na pierwszym miejscu

Ekonomiści Banku Millennium sprawdzili jak polskie regiony radzą sobie z ekologicznymi innowacjami. Na pierwszym miejscu w Polsce uplasowało się województwo pomorskie. Wartość indeksu dla naszego regionu to 68. Dla porównania drugie w zestawieniu, województwo małopolskie uzyskało 64 punkty, trzecie – Mazowsze 61 punktów. W raporcie zawarto również kilka tzw.  subindeksów, czyli określonych kategorii. I tu liderem np. subindeksu efektów eko-innowacji jest też województwo pomorskie. Na drugim miejscu ze sporą stratą do Pomorza uplasowało się województwo łódzkie i małopolskie. Pomorze jest również wiceliderem subindeksu aktywności społeczno-ekonomicznej. W tym przypadku wyprzedziło nas Mazowsze.

Nasze priorytety

Wyniki raportu dobrze potwierdzają przyjęte przez samorząd województwa kierunki rozwoju.

– Energetyka odnawialna oraz efektywność energetyczna to obecnie nasze priorytety. Musimy być przygotowani na nadchodzące zmiany na rynku energii – zaznacza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Chodzi np. o budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

– Na cele energetyczne z Regionalnego Programu Operacyjnego zainwestowaliśmy ponad 900 mln zł. Ale to nie wszystko. Cały czas poprawiamy dostęp do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – dodaje marszałek.

Warto tu dodać, że województwo pomorskie w tym zakresie oraz w produkcji energii ze źródeł odnawialnych należy do krajowej czołówki. Produkcja energii elektrycznej w regionie zapewnia prawie 60 proc. jej użycia, z czego ponad połowa pochodzi z OZE. Samorząd województwa sfinansował na przykład budowę Centrum Eko-Innowacji na Politechnice Gdańskiej, gdzie wdrażane będą innowacyjne rozwiązania związane np. z budową eko-miast.

– Co roku organizujemy Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, a działające na Pomorzu klastry rozwijają obszary ekoefektywności energetycznej w budownictwie i gospodarce morskiej – wylicza marszałek Struk.

Te wszystkie działania wspierają zieloną transformację i tworzą wyjątkowy regionalny „ekosystem” bazujący na dobrych relacjach i współpracy z partnerami.

Mat. Raport Eko-Indeks Millennium

Patrzymy w przyszłość

Raport ekonomistów jest dobrą okazją do przedstawienia planów samorządu województwa na kolejne lata.

– Przygotowujemy się do realizacji szeregu działań i kontynuacji prowadzonej polityki rozwoju. Będziemy wdrażać takie przedsięwzięcia strategiczne jak np. Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Deklarujemy także dalsze wspieranie rozwoju Pomorskiej Doliny Wodorowej – zapowiada marszałek województwa.

Istotną rolę odegra również licząca już ponad 120 sygnatariuszy Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Klastry z naszego województwa ściśle współpracują ze swoimi europejskimi partnerami.

– Wszystkie te działania i jeszcze wiele innych, które realizujemy przyczynią się do poprawy dynamiki rozwoju gospodarczego naszego regionu. Pozwolą także zniwelować skutki kryzysu klimatycznego – dodaje marszałek.

Eko Indeks Millennium

Czym jest raport? To autorski projekt Banku Millennium, który został przygotowany we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Szkołą Główną Handlową. Indeks składa się z 17 zmiennych pogrupowanych w cztery kategorie: nakłady na eko-innowacje, efekty eko-innowacji, aktywność społeczno-ekonomiczna w tym obszarze oraz efektywność wykorzystania zasobów. Nie jest to jedyne zestawienie, jakie przygotują ekonomiści banku. Warto tu wspomnieć o Indeksie Innowacyjności.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.