Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wodgik
Wodgik

Wodgik

Wodgik

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku działa w strukturach Departamentu Majątku i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 607
fax. 58 32 68 603
e-mail: wodgik@pomorskie.eu
Mapka wskazująca lokalizację
INFORMACJA:
Uwaga: od dnia 9 listopada 2017 roku  obowiązuje nowy formularz zamówienia wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989) do pobrania w zakładce Zamówienia
UWAGA:
Korespondencja powinna być kierowana na adres kancelarii głównej urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 7.45- 15.25

 

Interaktywne mapy województwa – centralny punkt dostępowy geoportal.gov.pl

(kliiknij w obrazek poniżej)

 

Interaktywny skorowidz dostępnych materiałów w WODGiK

(kliiknij w obrazek poniżej)

 

Województwo Pomorskie na mapach topograficznych,<br>ortofotomapach i danych wektorowych

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.