Zamówienie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można złożyć:

 

  • osobiście - w WODGiK na ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku - mapka
  • przesłać wniosek pocztą na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Uwaga: od dnia 9 listopada 2017 roku  obowiązuje nowy formularz zamówienia wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989)

Formularz zamówienia:

 

 

Czas realizacji zamówienia:

 
  • w przypadku zamówień złożonych osobiście dotyczących map drukowanych, materiałów reprodukowanych lub materiałów cyfrowych nie wymagających dużego nakładu pracy przy przygotowaniu, zamówienia są realizowane na miejscu. 
  • zamówienia dotyczące dużej ilości map realizowane są w późniejszych terminach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

 

Zamówione materiały można odebrać osobiście, otrzymać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską (na koszt odbiorcy). W przypadku zamówień na materiały cyfrowe istnieje możliwość wysłania ich drogą elektroniczną (e-mail, ftp) po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami WODGiK w Gdańsku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 32 68 606, (058) 32 68 607.